PER ASPERA AD ASTRA
pe căi anevoioase, spre stele

joi, 27 noiembrie 2014

HIBERNALIS - expoziție Andy Ciocan

Vineri, 28 noiembrie 2014, la orele 18:00, în Foaierul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu (corp B) va avea loc vernisajul expoziției de artă plastică HIBERNALIS a tânărului artist sibian Andy Ciocan. Alături de el, a invitat trei buni prieteni, pe actorii Monika Tompos și Alexandru Curta, și pe violoncelistul Silviu Chiorlise, care printr-un exercițiu de interpretare vor ghida publicul în lumea compusă de Andy.
Un vernisaj cu lucrări speciale prezentate de oameni buni și frumoși. 

Expoziția va putea fi vizionată până în date de 6 decembrie 2014.


ATMO_SFERA
Există în fiecare acțiune, oricât de mare sau mică, un moment de repaos. Orice merge trebuie să se și oprească din când în când. E parcursul firesc al lucrurilor. Ne oprim ca să înțelegem, ne oprim ca să ne bucuram, ne oprim pentru că am obosit sau pentru că vrem să ne tragem sufletul și să pornim mai departe.
Sunt și momente când nu noi controlăm ceasul biologic, ci o forță exterioară. Vânătorul pășește cu grijă, înaintează concentrat spre mijlocul pădurii. Ochii lui caută atent prada. Caută printre trunchiurile copacilor, prin hățișuri, crengi uscate trosnesc sub pașii lui; la un moment dat își ridică privirea spre vârfurile copacilor și rămâne surprins de liniștea din jur, amorțeala locului îl cuprinde și îl include.
Aproape a uitat de ce se află acolo. Vede crengile desfrunzite, pentru prima dată simte frigul; își dă seama că n-a urmat nici o potecă, el cunoaște bine locul acesta, dar își aduce aminte totuși din copilărie de sfatul bunicului care îi spunea să lase urme în zăpadă ca să știe pe unde să se întoarcă acasă. Dar încă n-a venit zăpada. Privește covorul de frunze uscate, întinde mâna spre trunchiul unui copac, îl atinge și își dă seama că nimic nu vrea să fie deranjat. Pădurea de data asta nu-i lasă nici o poveste decât pe cea pe care și-o poate face singur. Simte, asemenea ursului, nevoia colibei și pornește spre casa. La marginea pădurii se oprește o clipă și privește în depărtare. Peste toate s-a așternut aceeași liniște ce se cuibărește și în sufletul lui. Coboară încet spre vale, nici urmă de vietate. Doar un măgar, părăsit parcă, rumegă în tăcere.
Omul trece mai departe, vede satul, coșurile fumegânde și toate îi par neobișnuit de așezate. Intră în ogradă și își mai aruncă odată privirea în zare, peste gard, ca și când ar încerca să se agațe de ceva. Pășește peste prag și toate îi par atât de noi in casa lui. O mângâiere dată pe creștet fiului cel mare ce meșterește o figurină de lut. Din leagăn se aud scâncetele celui mic. Tatăl se apropie și îi sărută fruntea și ochii aceia mici, ochii prin care el n-a mai privit astfel demult.
Se așează lângă sobă și lasă căldura să-l cuprindă. Femeia a uitat deschisă ușa cămării prin care el vede cât de bune și așezate sunt toate. Iese pe prispă, își strânge haina pe el și rămâne un timp acolo. Seara coboară grea, umplându-l cu toată beatitudinea momentului. Peste un timp aude cum în casă toți se pregătesc de culcare. Târziu, se dezmeticește din starea aceasta și simte nevoia căldurii femeii lui, are nevoie de îmbrățișarea și dragostea ei. Pe neauzite intră în casă și se așează lângă ea în așternut, închide ochii și în minte îi răsună un singur gând:

“A mai trecut un an.”

marți, 25 noiembrie 2014

Inaugurarea Muzeului Asociațiunii


Luni, 1 Decembrie 2014, la orele 12:00 în sediul istoric al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu (etaj 1, corp A) va avea loc inaugurarea Muzeului Asociațiunii și vernisajul expoziției Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român. 1861-1950.

Ziua Națională a României este un bun prilej pentru a omagia atât memoria generației care prin acțiunile sale a reușit să influențeze emanciparea românilor din Transilvania, cât și instituția prin care aceasta și-a împlinit destinul: Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român.

Deschiderea Muzeului Asociațiunii în sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu (etaj 1, corp A), are ca scop diversificarea paletei de servicii culturale prin diseminarea și valorificarea patrimoniului cultural existent în Colecțiile Speciale ale Bibliotecii. Spațiul muzeului, pe lângă expozițiile tematice temporare, pune la dispoziția publicului larg, în mod special al tinerilor, un loc de studiu și desfășurare de activități specifice educației formale și non-formale, având ca model moștenirea culturală lăsată de înaintași.  

Expoziţia dedicată Asociațiunea este rodul colaborării a trei instituţii de cultură din Sibiu, moştenitoare ale patrimoniului cultural al Asociaţiunii ASTRA: Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal şi Complexul Naţional Muzeal ASTRA.

Prin înfiinţarea în anul 1861 a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, cu toate structurile sale funcţionale, alcătuite după modelul societăţilor similare germană şi maghiară, fiecare dintre cele trei mari naţiuni transilvane deţinea propria instituție naţională. Fiecare dintre cele trei grupuri etnice aspirau la alcătuirea de colecţii speciale naţionale pe care să le pună apoi la dispoziţia propriului public (Verein für Siebenbürgische Landeskunde, înfiinţată la Sibiu în 1840 şi Societatea Muzeului Ardelean, înfiinţată la Cluj în 1859).

În cadrul expoziției, fondul de documente (manuscrise şi piese iconografice) aparţinând Colecţiilor speciale ale Bibliotecii ilustrează dezvoltarea organică a acesteia: premisele înfiinţării Asociaţiunii; înfiinţarea Asociaţiunii (Statutele Asociaţiunii din 1861 cu modificări şi completări în anii 1920, 1924, 1935. Procesul descentralizării organizatorice şi funcţionale. Despărţămintele Asociaţiunii); structura de conducere (preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii) şi de organizare (Adunarea generală, Comitetul Central); înfiinţarea bibliotecilor şi a muzeelor (Casa Națională a Asociaţiunii. Biblioteca Centrală a Astrei. Muzeele şi bibliotecile poporale ale Asociaţiunii); infrastructura (Sediile Asociaţiunii. Casa Naţională a Asociaţiunii); activităţile culturale şi ştiinţifice (constituirea secţiunilor ştiinţifice-literare: literară şi filologică, istorică, şcolară, economică, medicală şi biopolitică, artistică şi etnografic-geografică, tehnică-industrială); producţia editorială (Revista Transilvania 1868-1946, România Nouă, Biblioteca Poporală a Asociaţiunii 1900-1910; 1911-1918; 1920-1947, Biblioteca Tineretului, Biblioteca Astra, Calendarul Asociaţiunii).
Patrimoniul cultural aparţinând celor două prestigioase instituţii muzeale vine să completeze într-un mod fericit proiectul tematic al expoziţiei: piese de arheologie (unelte şi arme din neolitic şi epoca bronzului); numismatică (taleri romani); sigilii şi ştampile; armament (săbii, puşti, pistoale); lucrări de artă (tablouri, grafică); port popular tradiţional; ceramică tradiţională; piese de mobilier tradiţional.

Inaugurarea Muzeului și vernisajul Expoziției sunt două evenimente înscrise pe agenda de acțiuni a Consiliului Județean Sibiu și a Instituției Prefectului din județul Sibiu dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României.
joi, 20 noiembrie 2014

Brâncoveanu 300 (1714-2014): documente și arhitectură


Vă invităm să fiți prezenți la dublul vernisaj organizat cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor (1714-2014).

Vineri, 21 noiembrie 2014


la orele 13:00, în Sala Festivă a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu (corp A) - vernisajul expoziției documentare din Arhivele Naționale ale României,

iar la orele 14:00 o expoziție panotată în Foaierul Bibliotecii (corp B), de această dată din registrul istoriei arhitecturii pe teritoriul României, cu ilustrarea și prezentarea stilului brâncovenesc și contribuția acestuia la crearea, în timp, a unui stil național.Expoziţia ”Brâncoveanu 300 – Tradiția continuă” este alcătuită din 42 de panouri format 70 cm x 100 cm și este structurată în trei părți. Prima parte documentează ctitorii ale domnitorului Constantin Brâncoveanu, utilizând fotografii actuale alături de imagini de arhivă și relevee istorice aflate în patrimoniul UAUIM. Stilul căruia Brâncoveanu i-a împrumutat numele constituie o sinteză originală dintre elemente orientale, în special post-bizantine și otomane, ajunse la noi pe filiera Constantinopolului cu elemente de limbaj arhitectural occidental de factură barocă sau de renaștere târzie, provenind în special din nordul Italiei. În cea de a doua secțiune a expoziției este avansată și ilustrată ipoteza conform căreia arhitectura vernaculară (sau țărănească) a fost influențată de arhitectura aulică, deși multă vreme s-a considerat că arhitectura cultă își are originile în arhitectura vernaculară. Ultima dintre cele trei părți a le expoziției prezintă felul în care arhitectura brâncovenească a devenit principala sursă de inspirație și referință pentru arhitectura neoromânească de edificii și vile urbane, din secolul al XIX-lea și până astăzi, inclusiv în perioada comunistă, cu alte cuvinte ori de câte ori s-a pus problema coagulării unei expresii autohtone a arhitecturii oficiale până în zilele noastre.

”Brâncoveanu 300 – Tradiția continuă” ilustrează atât fenomenul cunoscut sub numele de arta și arhitectura brâncovenească, cât și felul în care arhitectura (neo)românească a devenit, în câteva generaţii, o estetică  acceptabilă la toate nivelurile societăţii și, apoi, deși datorate unui stil de fuziune, a fost identificată drept Arhitectură Romanească de Ion Mincu și, mai ales, de urmașii săi (Cerchezii,  Petre Antonescu și alţii), până în perioada edificării noilor centre civice din perioada Ceaușescu.     
"Primul stil românesc“, asa cum este considerat stilul arhitectural brâncovenesc, are drept una dintre trăsăturile sale fundamentale importanța deosebită pe care o acordă ornamentului. Stilul brâncovenesc păstrează totuși un echilibru între simplitate și ornamentare excesiva. O altă caracteristică a arhitecturii brâncovenești este predispoziția pentru logii, foișoare, galerii și pridvoare.

Stilul brâncovenesc se distinge prin expresivitatea conferită de volumele arhitectonice ale scărilor exterioare, ale foișoarelor sau loggiilor, care variază în mod pitoresc aspectul fațadelor. Sistemul tradițional al decorării cu arcaturi de ciubuce mai este încă aplicat, dar ornamentica bogată a ancadramentelor, a coloanelor și a balustradelor trădează prin motivele vegetale compuse în vrejuri influența barocă. Proporțiile devin mai zvelte și mai armonioase, ele dovedesc o mai grijulie elaborare a planurilor. Atât decorul cât și spațiile libere, structurate de coloane, neagă masivitatea formelor arhitectonice; pridvorul deschis ajunge de exemplu a fi un element reprezentativ al clădirilor. Boltirea se face de obicei în semicilindru sau cu cupole semisferice. Decorul poate fi sculptat din piatră sau aplicat sub forma unor reliefuri din stuc. În decorația din piatră predomină motivele florale, în stuc sunt des întâlnite ornamente de tip oriental.

Principalele caracteristici ale stilului sunt:
- elementele de pietrărie prelucrată artistic
- relieful accentuat prin tehnica "a jour" atât în sculptarea pietrei (capitelurile din biserica mănăstirii Sinaia, balustrada pridvorului de la biserica Stavropoleos din București)
- prelucrarea artistică a lemnului (tâmple, jilțuri domnești sau arhierești)
- predomină motivele vegetale: acantul, vrejuri, strugurii, floarea soarelui;
- sculptura figurativă: apar personaje biblice (Moise, Aaron, Samson în lupta cu leul, cei 4 evangheliști însoțiți de simbolurile lor) sau chipuri de îngeri.

Arta și arhitectura zise brâncovenești sunt un corpus de opere noi și de intervenţii pe opere pre-existente, ctitorii laice (curtea domnească de la București, palatele de la Potlogi, Doicești și Mogoșoaia) sau sacre (mănăstiri, biserici, precum și artele de escortă aferente acestora: pictură, sculptură decorativă în lemn și piatră, podoabe), realizate în a doua parte a secolului  al XVII-¬lea și  prima parte a secolului al  XVIII-lea în Ţara Românească (Valahia) și, punctual, pe proprietăţile deţinute de voievozii valahi în Transilvania, precum și din semnificaţia acestora, explicată în nenumărate straturi hermeneutice, până astăzi. Această perioadă precede, dar se și continuă dincolo de domnia voievodului Constantin Brâncoveanu, care  reprezintă punctul de maximum al acestei epoci. 

În perioada următoare, cu ajutorul Ministerului Culturii urmează să se realizeze un film și o publicație biligvă (română și engleză) care să însoțească expoziția când va fi itinerată. În colaborare ICR expoziția a fost prezentată la Budapesta în sediul Reprezentanței Comisiei Uniunii Europene începând din 13 octombrie, iar pe 11  noiembrie, tot cu sprijinul ICR, expoziția a fost vernisată în Parlamentul European din Bruxelles. 
Proiectul de cercetare a fost finanţat de UAR și de Ministerul Culturii.  

Evenimentul are loc în contextul împlinirii a 300 de ani de la martiriul lui Constantin Brâncoveanu şi al fiilor săi. Pentru a marca acest moment, 2014 a fost declarat, la propunerea Ministerului Culturii, “Anul Brâncoveanu”.
Prin aceasta expoziție, se celebrează contribuţia majoră a domnitorului Constantin Brâncoveanu în istoria şi cultura naţională, în special în ceea ce priveste arhitectura. 
Organizatori:
Consiliul Județean Sibiu
Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Sibiu Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii Arhitecţilor din România
Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

vineri, 7 noiembrie 2014

Târgul național de carte și revistă religioasă - ed. a XIV-a

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR
7-9 noiembrie 2014

S-a dat startul celei de-a XIV-a ediții a Târgului național de carte și revistă religioasă, organizat de Mitropolia Ardealului și Asociația Scriptus, în colaborare cu Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu.
Cei interesați de acest tip de literatură sunt așteptați în Foaierul Bibliotecii (corp B) până duminică, 9 noiembrie 2014, la orele 18:00. De asemenea, organizatorii au pregătit o agendă de evenimente menite să capteze atenția publicului prin prezentări de carte și conferințe tematice.


VINERI, 7 NOIEMBRIE 2014
- 12,00 - în sala de conferinţe (et.5) - Masă rotundă „Rolul lecturii în educaţia religioasă a copiilor şi tinerilor"
Invitaţi: profesori de religie, preoţi, jurnalişti 
18,00 - Momentul Editurii Andreiana-Sibiu
- Prezentarea volumelor „Dicţionarul Teologilor români" de Pr. Acad.Univ. Mircea Păcurariu, Colecţia Ene Branişte – coordonator Î.P.S Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, „Sfântul Constantin Brâncoveanu. Mărturii braşovene" de Pr. Lect. Dr. Stelian Manolache
Invitaţi: Î.P.S.Dr. Laurenţiu Streza, Pr. Acad. Univ. Mircea Păcurariu, Pr. Lect. Dr. Stelian Manolache 
- 19,00 - Momentul Editurii Doxologia-Iaşi; Prezentarea cărţilor „Taina credinţei. Introducere in teologia dogmatică ortodoxă" de Ilarion Alfeyev şi „Introducere in teologia ortodoxă" de Pr. Andrew Louth -19,10 - Recital dedicat Sfinţilor Martiri Brâncoveni susţinut de actriţa Manuela Golescu
- Lansarea CD-ului „Ce-i dragostea" interviu-document cu Pr. Teofil Părăian realizat de actriţa Manuela Golescu 
- 19,30 - ”Viaţa la pozitiv - un stil de viaţă”. Prezentare program educaţional ediţia a IV-a
Invitat: Cosmin Chelcea- fondator program
-19,45 - Extragerea taloanelor pentru concursul cu premii oferite vizitatorilor de organizatori şi edituri

SÂMBĂTĂ, 8 NOIEMBRIE 2014
-12,00 - Vernisajul expoziţiei de cruci etiopiene „De la meşteşug la mărturisire"
-              Atelier de sculptură cruci Invitaţi: loana şi Teodor Bindea
-13,00 - Vizionarea filmului românesc de animaţie „Comoara din grădină" după o poveste de Cristian Şerban, inspirată din Sfinţii Părinţi (animaţie de Velika şi Robert Wegemann)
- Prezentarea cărţii "Naşterea Domnului Iisus" de Claudia şi Cristian Şerban (Ed. Cristimpuri, Ploieşti)
Invitaţi: Cristian Şerban
-13,15 - Lansarea cărţii „Codul Bibliei. Semnătura lui Dumnezeu" de Protos. Teodosie Paraschiv (Ed. Adenium, Iaşi)
Invitaţi: Pr. Dr. Mihai Petian, Protos. Teodosie Paraschiv
-18,00 - „Părintele Arsenie Boca" - Momentul Editurii Agnos-Sibiu şi Charisma-Deva; - Lansarea volumelor „Living words" (traducere în limba engleză a volumului „Cuvinte Vii" de Părintele Arsenie Boca), „Icoane pentru suflet - Părintele Arsenie Boca", „Părintele Arsenie Boca în Arhivele Securităţii. Anchetele, persecuţia, Canalul - vol. II" de Florian Bichir, Romeo Petraşciuc, Raluca Toderel, „Lăsaţi-vă în grija lui Dumnezeu. Mărturii despre Pr. Arsenie Boca" de Romeo Petraşciuc, „Pr. Arsenie Boca. Marele examen. Un manuscris al Maicii Magdalena Ivan (Mănăstirea Tismana)"


-             Expoziţie de documente inedite din Dosarul de securitate al Pr. Arsenie Boca, aflat în Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
Invitaţi: Florian Bichir, Pr.Conf.Univ.Dr. Constantin Necula, Romeo Petraşcuc -18,30 - Editura Agnos - Lansarea volumelor: „Părintele Teofil Părăian, orbul care L-a văzut pe Dumnezeu. Dosarul de Securitate al Duhovnicului Bucuriei" şi „Pr. Andrei Scrima, poştaşul lui Dumnezeu" de Florian Bichir –
-          19,00 - Recital coral susţinut de Corul „Timotei Popovici" al Catedralei Mitropolitane Sibiu
(dirijor: Diac.Asist.Dr. Dan Alexandru Streza)
-          19,10 - Lansarea volumului „Poporul nemuritorilor" de Constantin Virgil Gheorghiu (Ed. Sophia, Bucureşti)
Invitat: drd. Gheorghiţă Ciocioi, traducătorul cărţii 
-19,30 - Lansarea cărţilor „Biserica în cetate. Studii de ecleziologie ortodoxă" de Petre Guran şi „Nicolae Cabasila, Tâlcuiri la dumnezeiasca Liturghie" -traducere şi studiu introductiv de Diac. loan l. lcă jr.
Invitaţi: Diac. loan l. Ică jr, Petre Guran, Pr.Conf.Univ.Dr. Constantin Necula 
-19,45 - Extragerea taloanelor pentru concursul cu premii oferite vizitatorilor de organizatori şi edituri

DUMINICĂ, 9 NOIEMBRIE 2014

-12,00 - Lansarea volumelor „Farmacia de cuvinte. Rubrică în cadrul emisiunii Maraton de Duminică, Radio România Actualităţi" de Pr. Constantin Necula şi Alexandru Rusu Seria conferinţe: „Cine este Iisus Hristos", „Cum să ieşim din mediocritate", „Marcellino, o minune de băieţel" şi „Microfonul cu prieteni. Interviuri Radio Trinitas" de Pr. Constantin Necula
-17,00 - FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE A TÂRGULUI ŞI DE PREMIERE A EDITURILOR
-Recital coral susţinut de Corul de Cameră „Caedonia" (dirijor: prof. Florin Soare)
-18,00 - Extragerea taloanelor pentru concursul cu premii oferite vizitatorilor de organizatori şi edituri


marți, 28 octombrie 2014

Concursul ȘTAFETA POVEȘTILOR

proiect interjudețean

Argument Proiect
     Cartea trebuie să devină prietena copilului de la cea mai fragedă vârstă. Ea îl ajută să parcurgă căile cunoaşterii, de la concret la abstract, de la intuiţie la reprezentare şi fantezie. Cu ajutorul ei, copilul intră în posesia numeroaselor instrumente care îi pot satisface dorinţa de a descoperi realitatea înconjurătoare, ea însăşi fiind o lume. Şcoala şi biblioteca joacă un rol important, în apropierea copilului de lumea cărţii şi implicit, de lectură.
     Rabelais spunea despre copil că „este un foc ce trebuie aprins şi nu un vas ce trebuie umplut”. Secretul acestui foc rezidă în propria noastră capacitate de a-i prezenta cartea ca pe ceva ce trebuie cucerit, ca pe o materie vie. Plăcerea de a citi este un sentiment pe care trebuie să-l împărtăşeşti cu ceilalţi, aceasta va fi deviza cheie.
      Noi trebuie să avem dragoste pentru carte, pentru că ea răsplăteşte generos dragostea ce i-o purtăm. Ea te instruieşte chiar şi fără să i-o ceri şi poate, când nici n-o doreşti.
     Nu trebuie ignorate, radioul, televizorul sau calculatorul, dar spre deosebire de aceste surse informaţionale şi de culturalizare trebuie să spunem că nimic nu poate înlocui cartea. Piesa de teatru, filmul, emisiunile radio şi televizorul ne impun un ritm de urmărire, înţelegere, ne împiedică să insistăm asupra unor momente care ne-au interesat sau care ne-au plăcut mai mult. O carte te trimite şi la alte cărţi şi ele toate formează baza trainică a culturii noastre.
     Alegerea potrivită a cărţilor duce la formarea interesului pentru lectură. Ele trebuie să fie potrivite cu vârsta, preocupările şi preferinţele elevului. Pentru a-i determina pe elevi să devină cititori pasionaţi este necesar să se formeze, cu răbdare, stăruinţă, gustul pentru lectură. Uneori mediul familial influenţează atitudinea faţă de lectură. Dacă elevul a văzut că părinţii, fraţii nu citesc o carte, el de ce să citească? De aceea intervenţia profesorului este necesară în asemenea cazuri.

     În primul rând, obiectivul principal este trezirea interesului elevilor pentru lectură în general. Pentru fiecare bibliotecar, profesor, învăţător şi elevi, cheia succesului o reprezintă acest punct de plecare. Alegerea cărţilor potrivite este doar un prim pas care revine tuturor celor care îi îndrumă pe elevi la lectură. Al doilea pas şi tot atât de important este deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi. Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. 

    Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală şi familie. Pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi – o necesitate dorită şi trăită, e potrivit ca şi familia să se implice activ în apropierea copilului de miracolul cărţii, încă înainte de învăţarea alfabetului. Familia constituie primul mediu de viaţă socială şi culturală, iar prin valorile pe care le transmite copilului asigură premisele dezvoltării intelectuale, morale şi estetice ale acestuia. 
     Odată format, gustul pentru lectură se poate transforma într-o adevărată pasiune. Influenţa pasiunii pentru citit, formată din anii copilăriei sau ai adolescenţei, poate să se resimtă toată viaţa, un astfel de exemplu dându-ne marile personalităţi culturale ale omenirii, care au fost cititori pasionaţi. 
    Dacă repartizarea timpului petrecut în afara şcolii se face judicios, munca organizată sistematic devine o deprindere pentru tot restul vieţii. Numărul de ore destinat lecturii depinde de posibilităţile de asimilare ale elevului, de condiţiile lui de muncă, de nevoia simţită de elev de a citi. Lectura sistematică şi bine îndrumată ajută pe elevi să-şi lărgească orizontul cunoştinţelor şi să asimileze mai uşor lecţiile, contribuie la dezvoltarea gândirii şi a limbajului. 

Există, aşadar, o bogată motivaţie pentru a ne îndrepta şi mai mult atenţia spre biblioteci, acest spaţiu privilegiat de muncă, de studiu, pentru a mijloci contactul direct al elevilor cu cartea.  S-a semnalat cu justeţe faptul că în înţelegerea periplului pe care slova îl parcurge din momentul aşezării pe hârtie până la înfăţişarea spre lectura noastră, cuvântul cheie este cartea. 

Concepţia conform căreia biblioteca s-a născut odată cu cartea, fie că ne referim la colecţiile de tăbliţe şi suluri de papirus, fie la cartea-manuscris a cărui suport de scriere era pergamentul, fie la vechile tipărituri şi, în special, la noutăţile editoriale, este azi mai îndreptăţită ca oricând. 

Bibliotecile sunt considerate depozitarele geniului uman. Fără îndoială, atunci când se spune între oameni ,,Ai carte, ai parte”, sensul zicalei cuprinde ideea că darul vieţii vine cât se poate de îndreptăţit şi pe o cale spirituală, reprezentat într-o copleşitoare măsură de actul scrierii şi de tot ceea ce acesta aduce cu sine.

Cuvântul scris a devenit fântâna cu apă vie din care călătorii acestei lumi sorb stropi de linişte sau nelinişte, certitudini sau incertitudini, personalitate şi stil. Lectura a devenit astfel legătura noastră cu strămoşii, dar şi forma pe care o îmbracă spiritul, modul de a căuta şi de a regăsi pulsul  interior al fiecăruia dintre noi. Ea stimulează şi dezvoltă sufletul şi gândul cu toate facultăţile lor exponenţiale: memoria, imaginaţia, inteligenţa, sensibilitatea.

Biblioteca este o prezenţă activă în viaţa elevilor, fiindcă în şcoală dobândesc deprinderi de bază, iar activitatea de bibliotecă este asimilată ca fiind o autoritate indiscutabilă, pe care o vor purta în bagajul educaţiei individuale de-a lungul întregii vieţi. Fiind familiarizaţi cu utilizarea serviciilor de bibliotecă, a instrumentelor de informare de la vârstele mici, progresiv, elevii vor apela toată viaţa la acestea. Atunci când copiii îşi aduc vieţile în faţa noastră, şi noi ajungem să le cunoaştem bine, nu putem decât să le îmbogăţim. Cărţile, personajele operelor literare, fie basme, fie romane, fabule, poezii, nuvele sau schiţe, ne vorbesc despre fiecare experienţă pe care o trăim, despre calea pe care o urmăm în dezvoltarea personală şi despre modul în care putem ajunge eroi sau monştri. Biblioteca, lectura îndrumată, ca element înglobat procesului de învăţământ, constituie un posibil răspuns la întrebările legate de modul în care şcoala poate transmite acest mesaj profund uman.
 Indiferent de evoluţia omenirii, cartea rămâne mereu un mijloc de alinare a sufletului, iar biblioteca o comoară a leacurilor pentru suflet.

Înţelegând că educaţia este cel mai frumos dar pe care îl poate dobândi omul şi că aceasta se realizează cel mai bine prin intermediul cărţii, a textului literar, că prin literatură se pot construi valori umane, se aleg modele în viaţă, se pot forma şi dezvolta personalităţi, se pot cultiva capacităţi de cunoaştere, de exprimare, gândire, imaginaţie, se pot educa procese afective, motivaţionale şi volitive, credem că activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect educaţional vor determina copiii să preţuiască mai mult cartea, basmele, poveştile, lectura însăşi, îşi vor alege modele în viaţă. Şi vor preţui valorile tradiţionale.
TIPUL DE PROIECT: interjudeţean

INIŢIATORI: bibliotecar documentarist Camelia Dumitru – Casa Corpului Didactic din Satu Mare; prof. dr. Natalia Boloş – Inspectoratul Şcolar Judeţean, Satu Mare; Paula Horotan – Biblioteca Judeţeană Satu Mare; prof. Carmen Pop, prof. înv. primar Angela Danciu-Pătru, prof. înv. primar Bianca Mişca, bibliotecar Andreea Achimaş – Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Satu Mare; prof. Felicia Donca, prof. înv. Primar Rodica Corondan – Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Satu Mare; Ana Coca – Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu; Alexandra Salaoru – Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia

COORDONATORI:  Ana Coca, bibliotecar Alina Simona Todea bibliotecar - Secţia pentru Copii şi Tineret, Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, Silviu Borş – director Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, Camelia Vancu – Casa Corpului Didactic Sibiu, Carmen Voinea-Mitru – director Casa Corpului Didactic Sibiu

INSTITUŢII COORDONATOARE, Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu. Casa Corpului Didactic Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

INSTITUŢII PARTENERE: Colegiul Naţional O. Goga Sibiu, Şcoala Gimnazială Regina Maria Sibiu, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 2 Sibiu, Şcoala Gimnazială Axente Sever, Şcoala Gimnazială cu clasele I - VIII Cristian, Şcoala Gimnazială cu clasele I –VIII Avrig etc.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: octombrie 2014 - octombrie 2015

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor I-XII

SCOPUL PROGRAMULUI: atragerea elevilor în lumea fascinantă a literaturii, urmată de descoperirea şi punerea în valoare a copiilor cu talent artistic, familiarizarea acestora cu biblioteca, cu serviciile oferite de bibliotecă şi cu tehnicile de identificare şi de regăsire a informaţiei, familiarizarea cu actul de creaţie literară, dezvoltarea simţului literar-artistic, formarea deprinderilor de studiu şi lectură, de muncă intelectuală în rândul elevilor. De asemenea proiectul îşi propune familiarizarea copiilor cu lumea poveștilor, redescoperirea eroilor din basme, educarea actului creaţiei şi dezvoltarea talentului narativ şi artistic al elevilor.

ObiectivE generalE:
Redescoperirea lumii mirifice a basmului;
Valorificarea talentului literar şi artistic al elevilor;
Cultivarea dimensiunii spirituale prin mijloace literar-artistice, info-documentare şi de micro-cercetare, în perspectiva educării elevilor în spiritul valorilor literare naţionale.
Dezvoltarea interesului pentru lectură în rândul elevilor, prin activităţi atractive şi motivaţionale;
Promovarea desfăşurării unor activităţi cultural-artistice în parteneriat cu diferite instituţii de cultură;
Stimularea şi promovarea creativităţii elevilor prin crearea de conţinuturi noi, valorificând textele studiate;
Atragerea elevilor spre activităţile extra-curriculare;
Stimularea capacităţii de receptare a textelor literare;
Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă;
Intensificarea colaborării între catedra de limba şi literatura română şi structurile info-documentare în scopul atingerii obiectivelor educaţionale comune.

Obiectivele specifice:
stimularea creativităţii elevilor;
dezvoltarea interesului pentru lectură în rândul elevilor, prin activităţi atractive şi motivaţionale;
stimularea creativităţii prin crearea de conţinuturi noi, valorificând textele studiate;
stimularea unei atitudini pozitive faţă de lectură;
stimularea interesului pentru carte, dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, înţelegerea şi utilizarea corectă a informaţiilor, educarea gustului pentru frumos;
promovarea desfăşurării unor activităţi cultural-artistice în parteneriat cu diferite instituţii de cultură;
atragerea elevilor spre activităţile extra-curriculare;
stimularea capacităţii de receptare a textelor literare;
dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă;
familiarizarea elevilor cu marile valori ale culturii naţionale şi universale, precum şi cunoaşterea importantelor domenii de interes pentru dezvoltarea lor umană, socială şi profesională;
cultivarea interesului şi a grijii pentru carte ca bun de valoare;
perceperea bibliotecii de către tineri ca spaţiu al dialogului şi al afirmării, activarea interesului pentru lirica românească şi universală;
promovarea colecţiilor de bibliotecă (din bibliotecile publice sau personale);
stimularea interesului faţă de lectura operei unui scriitor reprezentativ pentru literatura română;
realizarea unor schimburi de idei şi de bune practici între cadrele didactice din diferite unităţi de învăţământ;
conştientizarea părinţilor şi a comunităţii de calitatea muncii desfăşurate de elevi şi cadrele didactice.

RESURSE MATERIALE:
 cărţile realizate de elevi şi volumele de poveşti/ basme/ poezii din biblioteci; cataloage de bibliotecă; afişe; calculatorul; videoproiectorul;  pliante; portofolii; materiale ppt.; jurnalele de lectură; fişe de lectură; semne de carte, alte produse de lectură – în funcţie de imaginaţia elevilor, diplome şi cărţi pentru premii.

LOCUL DE DESFĂŞURARE:
Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
Bibliotecile/ CDI din şcolile implicate în proiect
Biblioteca Casei Corpului Didactic Sibiu
Şcolile implicate în proiect


REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CONCURSUL „Ştafeta poveştilor”

În cadrul acestui parteneriat se va derula şi un concurs de creaţie.
Unităţile de învăţământ înscrise vor realiza un volum/ mai multe volume (pe niveluri de studii/ pe clase/ grupe) cu poveşti/ creaţii literare de orice gen/ eseu, a căror tematică să fie inspirată dintr-un basm/ operă/ poveste lecturată, pentru care pot recrea alt final, altă poveste.
Concursul se adresează mai ales şcolarilor mici, elevilor de gimnaziu, dar şi liceenilor, cu vârste cuprinse între 6 şi 19 ani, care sunt invitaţi să participe la „Ştafeta poveştilor cu creaţiile literare de orice gen şi/sau plastice. Coordonatorul/ coordonatorii proiectului pot fi bibliotecari/ profesori documentarişti/ profesori de limba şi literatura română/ profesori pentru învăţământul primar/ alte cadre didactice care activează/ colaborează în/ cu structura info-documentară a instituţiei de învăţământ din care provin elevii.
Regulamentul nu limitează numărul de lucrări ce pot fi trimise de un concurent. Creaţiile pot fi individuale sau colective. Nu vor fi acceptate lucrări deja premiate în cadrul altor concursuri similare. De asemenea, nu se impune un număr limită de caractere pentru o lucrare literară.
Volumul creat trebuie să conţină datele şcolii de provenienţă, numele „scriitorilor” elevi, numele bibliotecarului şi cadrelor didactice coordonatoare. De asemenea, fiecare creaţie trebuie să conţină date de identificarea a autorului/ autorilor.
Lucrările plastice = produse de lectură pot avea orice temă şi orice dimensiune, cu menţiunea ca pe verso să conţină numele şi prenumele autorului, grupa/clasa, şcoala de provenienţă şi numele îndrumătorului.
„Ştafeta poveştilor” este transmisă de la o şcoală la alta, conform ordinii de înscriere în proiect, în prezenţa reprezentanţilor instituţiilor coordonatoare, după ce data/ ora a fost stabilită de comun acord între aceştia şi şcolile implicate în predarea ştafetei.
Ştafeta poate staţiona 3 săptămâni (maximum 4 săptămâni, în cazuri excepţionale) într-o unitate de învăţământ. La predare, şcoala din care pleacă „Ştafeta poveştilor” este gazdă şi organizează o festivitate constând în activităţi dedicate cărţii şi lecturii (joc de rol, pantomimă, jocuri/ activităţi interactive, lectura selectivă a creaţiilor), precum şi un schimb de „produse de lectură” între elevii participanţi.
Pe parcursul anului de derulare a proiectului, Bibliotecile şcolare din unităţile de învăţământ pot colecta lucrările elevilor în vederea includerii lor în volumul/ volumele instituţiei, chiar dacă acestea au fost predate în ştafetă. Se poate completa volumul şcolii până la data de 23 septembrie 2015. Lucrările depuse după această dată nu vor putea fi incluse în volum şi jurizate.
Jurizarea, festivitatea de premiere şi spectacolul care cuprinde o selecţie a momentelor prezentate la predarea ştafetei vor avea loc în luna octombrie în cadrul unor manifestări dedicate Lunii Internaţionale a Bibliotecilor Şcolare (ISLM), pe secţiuni: Proiectul se doreşte a fi o punte de legătură între Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu şi bibliotecile şcolare, deoarece biblioteca este punctul de pornire al copilului spre cunoaştere.
A.      Lucrări colective
  Creaţii literare
  Creaţii plastice
  Eseu
  Proiect de micro-cercetare
  Joc de rol
  Alte produse de lectură
B.      Lucrări individuale
  Creaţii literare
  Creaţii plastice
  Eseu
  Proiect de micro-cercetare
  Joc de rol
  Alte produse de lectură


Persoane de contact

ANA COCA
Secţia pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu
0269 210551 int. 108
0742 138 195

CAMELIA VANCU
Casa Corpului Didactic Sibiu.
0269 230 259
Mult succes tuturor participanţilor!

Ana Coca

marți, 14 octombrie 2014

O zi de nota 10 pentru 6 bibliotecare sibiene

Vineri dimineață, 10.10., a avut loc întâlnirea bibliotecarilor din județul Sibiu în formula unei întâlniri metodice. 
Dintre toți, doar 6 s-au învrednicit și au dovedit conștiință profesională: Maria Lupu – Biblioteca Muguri de Brad din Gura Rîului, Daniela Prescurea – Biblioteca din Merghindeal, Mihaela Dănulețiu – Biblioteca din Cristian, Adina Roșca – Biblioteca din Roșia, Emilia Hîrbea – Filiala Bâlea a BJ ASTRA Sibiu și Dana Rățoi – Filiala Valea Aurie a BJ ASTRA Sibiu.

Chiar și în aceste condiții, absența colegilor nu m-a descurajat și am deschis sesiunile de inițiere în practica Poveștilor digitale prin utilizarea spectaculosului soft Windows Live Movie Maker, existent pe toate echipamentele IT marca Biblionet. 

Ritmul trebuia să fie alert, deoarece, conform programului, după sesiunea de curs ne așteptau colegii de la Biblioteca Facultății de Teologie ”Andrei Șaguna” din Sibiu pentru a ne conduce în sălile lor de tezaur, care nu se deschid decât celor care fac parte din breaslă. Iar, ritmul trebuia să rămână alert, deoarece după întâlnirea metodică aveam de făcut un drum lung, până la Moșna, unde spre seară se oficia deschiderea bibliotecii publice din localitate.


Unele zile sunt special făcute pentru aduce cu ele întâmplări frumoase. Cu siguranță, o astfel de zi, a fost ziua de vineri.

Și pentru ca atmosfera să invite la creativitate toate lucrurile au început cu un ceai englezesc și un sirop din muguri de brad muntenesc, din Gura Rîului. S-au creat echipele și s-au deslușit comenzile simple, dar cu efecte vizuale atât de frumoase ale softului de editat filme de prezentare.

S-a lucrat cu același folder de imagini și sunete, pentru a pune în valoare diversitatea și stilul.

Am închis ușa Cabinetului metodic și ne-am zorit la colegii de la Șaguna, care pe lângă bibliotecă și colecțiile speciale de carte ne-au condus în Capela, iar apoi în muzeul Institutului Teologic, părți integrante de identitate. Poate puțini știu, dar Capela este construită deasupra depozitului mare al Bibliotecii, pentru că așa cum se cade, întreaga slujire întru spirit se construiește pe Cuvânt. Pentru toate informațiile primite, mulțumim ghidului nostru, bibliotecarei Iuliana Streza.   
Interesul ne-a fost răsplătit cu o Carte de Rugăciuni (ed. a 2-a, Sibiu: Editura Andreiana, 2009) și o alta de studii de Teologie liturgică (Laurențiu, Mitropolitul Ardealului – Plinitu-s-a, Hristoase, taina rânduielii tale. Sibiu: Editura Andreiana, 2012) care vor completa colecția de carte din fiecare bibliotecă din județul Sibiu.

Le mulțumesc colegelor prezente pentru efortul de a străbate drumuri lungi, până la ASTRA mare, și le felicit, totodată, pentru determinare, creativitate și felul frumos de a vedea lumea.FAV

luni, 6 octombrie 2014

Biblioateliere de știință și îndemânare

Începând de astăzi și până în data de 1 iunie 2015 Secția pentru Copii și Tineret desfășoară un program permanent pentru public intitulat Biblioateliere de știință și îndemânare, cu o tematică bogată și o abordare interactivă.
Sesiunile susținute de bibliotecarele Ana Coca, Paula Mihalache și Alina Todea sunt adresate tuturor copiilor care au o fereastră liberă între orele 13-15, timp în care pot descoperi alături de prieteni informații inedite și tehnici de lectură și învățare.
Chiar dacă formatul biblioatelierelor va rămâne la fel pe tot parcursul anului, subiectul abordat va fi mereu altul, în fiecare zi.
Iată, câteva repere pentru cei mai curioși și interesanți ce programele pentru copii desfășurate în Biblioteca noastră. CEI 7 ANI DE ACASĂ: Codul bunelor maniere pentru copii  - cu Ana Coca

Salutul
Pe cine salutăm?
Cine salută primul?
Cum salutăm?
Când şi cum răspundem la salut?
Punctualitatea
Ce facem pentru a fi punctuali?
Cum procedăm dacă nu am fost punctuali?
Ţinuta vestimentară
Cum ne îmbrăcăm?
Cum ne comportăm acasă?
Când ne trezim dimineaţa
Politeţea faţă de membri familiei
Să nu uităm de vecini!
Cum mâncăm?

Schițe de comportament
Pe stradă
În mijloacele de transport în comun
La bibliotecă
La şcoală
În timpul orelor de curs
În timpul recreaţiilor
Cu profesorii
În vizită
Când avem musafiri
Musafiri poftiţi şi musafiri ... nepoftiţi
Cum ne comportăm cu musafirii?
Despre cadouri
Când, cum și cui oferim cadouri?
Ce cadouri oferim?
Cum primim cadouri?
În magazine
La cinematograf, la teatru, la spectacole şi la expoziţie
Înainte de spectacol
În timpul spectacolului
După terminarea spectacolului.
În excursii, în tren şi în avion
Ştim să vorbim?
Cum vorbim?
Ce sau despre ce vorbim?
Când ți cât vorbim?
La telefon
Când telefonăm?
Când primim un telefon?
Alte câteva reguli
Despre scrisori şi corespondenţă
Scrisoare către un prieten, coleg.
Cum ne comportăm în anumite situaţii speciale.
La petrecere. reuniune cu prietenii.


                    
DICŢIONARUL, prietenul a toate știutor  - cu Alina Todea
Biblioatelier practic de utilizarea dicționarelor în viața de cu zi


INVENTATORI și INVENȚII – cu Alina Todea
Subiecte propuse
Ce este o invenţie?
Primii inventatori (focul, arcul cu săgeţi, capcana, pluta ş.a.)
Invenţii revoluţionare (roata, velierele, ceasul, moara de vânt)
Arhimede
Pitagora şi teorema sa celebră
Johann Gutenberg
Invenţiile lui Leonardo da Vinci
Bicicleta şi povestea inventării ei
Boyle şi gazele
Franklin şi paratrăsnetul
Alessandro Volta şi pila electrică
James Watt şi maşina sa cu aburi
Ampere şi descoperirea interacţiunii curenţilor electrici
Ohm şi legea sa
George Stephenson – părintele căii ferate
Michael Faraday şi electromagnetismul
Alfred Nobel şi dinamita
Bell şi inventarea telefonului
Edison – un geniu al invenţiilor
Hertz şi descoperirea undelor radio
Marconi şi radioul
Invenţii făcute din întâmplare
Fraţii Lumiere – inventatorii cinematografului
Fraţii Wright – cuceritorii  cerului
Albert Einstein şi teoria relativităţii
Richter şi scara sa
Alexander Fleming şi penicilina
De la calculator la Internet
Românii şi descoperirile lor uluitoare
Telescopul spaţial Hubble şi urmaşul său
Inventatori şi invenţii celebre din sec.XVII – XX


ROATA ANOTIMPURILOR cu Alina Todea
Biblioatelier interdisciplinar de prezentare a diviziunilor anului

Schimbarea anotimpurilor – explicaţie ştiinţifică pentru copii
Legenda celor patru anotimpuri
Cum se formează anotimpurile
Cearta anotimpurilor
Ghicitori, poveşti, poezii, proverbe populare despre anotimpuri

Toamna
Lunile toamnei, descriere de G.Coşbuc.
De unde provine numele lunilor de toamnă
Septembrie – Răpciune
Octombrie – Brumărel
Noiembrie – Brumar
Plantele şi animalele
Activităţile oamenilor
Poveste – Sfatul păsărilor care pleacă
Poveste – Sfatul păsărilor care rămân
Poezii de toamnă
Sărbători religioase şi obiceiuri de toamnă
Cum este vremea? Fenomene ale naturii
Toamna prin ochii copiilor
Iarna
Lunile de iarnă, descriere de G. Coşbuc
De unde provin numele lunilor de iarnă
Decembrie – Luna lui Andrei
Ianuarie – Gerar
Februarie – Luna lui Faur
Cum este vremea? Fenomene ale naturii
Plantele şi animalele
Activităţile oamenilor
Sărbători religioase şi obiceiuri de iarnă. Legenda lui Moş Nicolae şi Legenda lui Moş Crăciun
Poezii, ghicitori, poveşti, proverbe şi cântece despre iarnă
Iarna, anotimpul copiilor
Primăvara
Lunile primăverii, descriere de G. Coşbuc
De unde provine numele lunilor de primăvară
Martie – Mărţişor
Aprilie – Florar, Prier
Mai – Frunzar, Arminden
Cum este vremea? Fenomene ale naturii.
Plantele şi animalele
Activităţile oamenilor
Sărbători religioase şi obiceiuri de primăvară
De ce se înroşesc ouăle de Paşti. Legenda Iepuraşului
Poezii, poveşti, ghicitori şi proverbe despre primăvară
Primăvara descrisă de copii
Vara
Lunile de vară, descriere de G. Coşbuc
De unde provine numele lunilor de vară?
Iunie – Cireşar
Iulie – Luna lui Cuptor
August – gustar
Cum este vremea? Fenomene ale naturii
Plantele şi animalele
Activităţile oamenilor
Sărbători religioase şi obiceiuri de vară
Poezii, poveşti, ghicitori şi proverbe despre vară
Anotimpul vară prin ochii copiilor


Care sunt particularităţile fiecărui anotimp?