PER ASPERA AD ASTRA
pe căi anevoioase, spre stele

luni, 27 ianuarie 2014

PLUS de metode și instrumente de educație nonformală

Denumire eveniment: Curs de metode și instrumente de Educație Nonformală în contextul proiectelor de tineret, 27-29 ianuarie 2014, Sibiu
Perioada: 27 - 29 Ianuarie 2014
Tip: formare
Formatori: Elena Lupoaea-Petrea și Romina Matei
Loc de desfășurare: Sibiu, jud. Sibiu
Responsabil TIA: Elena Lupoaea-Petrea
email: elena.petrea@scout.ro
telefon: 0741 430 796


Responsabil BJ ASTRA Sibiu: Florinela Anca Vasilescu
Loc: Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu – Sala de Consiliu, corp B, et. 1

"Metode și instrumente de educație nonformală în contextul proiectelor de tineret finanțate prin Programul Erasmus Plus" este numele modului de formare desfășurat la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu în perioada 27-29 ianuarie 2014.


La finalul cursului cei 24 de participanți, printre care și 4 bibliotecari sibieni (Sibiu, Loamneș, Gura Rîului, Biertan) vor putea să definească atributele educației non-formale; să selecteze/adapteze instrumentele și metodele educației non-formale aplicabile în proiecte de tineret din cadrul programului Erasmus Plus; să utilizeze/implementeze aceste instrument și metode corespunzătoare priorităților programului Erasmus Plus.


Modulul face parte din oferta de formare a Rețelei Naționale a Formatorilor Programului Tineret în Acțiune.

Erasmus+ este programul european de educație, tineret, formare și sport pentru perioada 2014-2020. Acesta continuă generația de programe “Tineret în Acțiune” și “Învățare pe tot parcursul vieții”. Decizia oficială a Comisiei Europene de lansare a programului a fost luată la mijlocul lunii noiembrie. Chiar dacă documentele oficiale ale programului nu au fost încă adoptate, în cadrul cursului se va lucra cu documentele-propunere care conțin informațiile publice și care cel mai probabil se vor regăsi și în Erasmus+. Variantele oficiale vor fi disponibile în momentul publicării deciziei de către Comisia Europeană.

marți, 21 ianuarie 2014

Eveniment Aron Cotruș

Tip eveniment: Lansare de carte
Data: 22 ianuarie 2014
Ora: 12:00
Loc: Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu – foaier, corp B


Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu și Asociațiunea ASTRA, organizează lansarea cărții cu titlul
Aron Cotruș – Marele desțărat – Corespondență – Întregiri documentare, semnată de Dumitru Borțan și Ion Buzași, o lucrare dedicată unei personalități puternice și complexe care a realizat prin întreaga sa activitate un adevărat apostolat neamului românesc.
Evenimentul va avea loc miercuri, 22 ianuarie 2014, la ora 12, în foaierul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu (corp B).

Din program:
Cuvânt  de  deschidere,  dr. Silviu  Borș,  directorul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu
Audiție de poezie, în lectura poetului Cotruș, CD (disc vinil imprimat în 1958)
Vizionarea filmului Simpozionul – Aron Cotruș sărbătorit în libertate, cu recital de poezie cotrușiană în interpretarea actorului Constantin Chiriac (13-14 octombrie 1990).
Acțiunea se bucură de participarea prof. univ. dr. Dumitru Acu, președintele Asociațiunii ASTRA, prof. univ. dr. DHC Victor V. Grecu, președintele Secțiunii Literare a Asociațiunii ASTRA, lector univ. dr. Radu Vancu, redactor la Revista Transilvania și a autorilor prof. univ. dr. Ion Buzași, scriitor și critic literar, ec. Dumitru Borțan, vicepreședinte al Asociațiunii ASTRA.
               
România mea, inima bate, tresaltă
De dorul de-a fi cu toții laolaltă
__Aron Cotruș


                

marți, 14 ianuarie 2014

Aron Cotruș, o personalitate puternică și complexă

ARON COTRUȘ – Marele desțărat - Corespondență – Întregiri documentare, o carte lansată de Editura ,,Armanis”, a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, despre poetul, jurnalistul, traducătorul și diplomatul român, unul dintre cei mai populari și reprezentativi poeți în perioada interbelică, precum și din Exilul românesc, între anii 1945-1964, cunoaște o tot mai largă răspândire și devine mai prezent în conștiința românilor, din țară și din diaspora.

            Evidențierea valorii operei, ca și a memoriei poetului implică nu o inventariere statistică, fadă și neînsuflețitoare, care ar răpi emoționantei opere poetice naționale, valoarea combustiei ideatice înnobilate în patriotism, grandoarea și măreția înfăptuirilor purtând blazonul creativității, tocmai esența, semnificația și utilitatea noianului de fapte și acte patriotice a lui Aron Cotruș.

            Jose Camon Aznar scria în publicația ,,A.B.C.”, din 19 noiembrie 1961, articolul - ,,Ante la muerta de un poeta: Ni-l readucem în memorie pe marele poet  care a oferit Spaniei unul dintre cele mai pasionate poeme din întreaga noastră literatură, preamărindu-i istoria și frumusețea. Aceasta pentru că Aron Cotruș a fost un poet al pământurilor eroice. Iar poeții din această categorie sunt fie uitați, fie devin mituri, deoarece din versurile lor nu răzbat stările sufletești personale, ci însăși esența seculară a neamului. Sunt versuri atât de uriașe, încât necesită un sprijin, nu unul al conștiințelor, ci unul care, ca în muzică, să fie aidoma imnurilor falnice care-i poartă pe oameni în marș. Când în poezie intervine individul, acesta este un Ion oarecare, adunând în el neliniști colective. În poezia lui Cotruș nu se găsește acea luptă dintre eu și lume care stă la baza întregului lirism. Dimpotrivă, strofele sale proiectează cosmicul, lanțuri de munți și rase omenești modelate de destine milenare. Aron Cotruș este unul dintre acele genii virile care se află în spatele stindardelor de avangardă, deschizătoare de istorie. În felul acesta, în lungi poezii patriotice, prin vocea  poetului pare că vorbește însăși România, acest pământ veșnic amenințat, pe care îl apără. Aceste versuri conțin ceva profetic în ele, care, aidoma LEGILOR SFINTE (Tablei de Legi) transmit vlăstarelor neamul”.
            Suntem convinși că numai o cunoaștere integrală, atentă și o critică nepărtinitoare, cu dreaptă cumpănire, a operei marelui cântăreț al plaiurilor transilvane și iberice, va putea da adevărata valoare literară a poetului și amprenta lăsată asupra literaturii române.
            De la aceste considerente au plecat autorii cărții, care  se dorește a fi o întregire la ceea ce s-a publicat până acum despre viața, opera și arhiva poetului, precum și un apel către toți cei ce dețin documente, manuscrise fotografii, poezii publicate în diferite reviste în decursul timpului etc, să contribuie prin donații la completarea fondului arhivistic ,,Aron Cotruș”, înființat la Biblioteca Județeană ASTRA, din Sibiu, lăsând, astfel, posterității adevărata zestre și imagine a tribunului transilvănean, care în toată viața lui a făcut un adevărat apostolat pentru Neamul Românesc.
            Cartea cuprinde biografia poetului într-o formă unitară, documentată, de la naștere până la decesul lui survenit la 1 noiembrie 1961. Activitatea lui ca ziarist și ca atașat de presă pe lângă Legațiile României la Roma, Milano, Varșovia, Madrid și Lisabona. Schimbările politice survenite după 23 august 1944 și desfacerea contractului de serviciu la ambasada din Spania, îl determină să rămână, ca refugiat român, la Madrid. Autoritatea și notorietatea lui Cotruș în Spania era bine cunoscută și se bucura de înaltă apreciere în cercurile universitare, culturale, presă, bisericești și politice. 

Se pune în slujba refugiaților români ajutându-i să supraviețuiască rigorilor exilului, contribuind efectiv la înființarea, în 1951, a Căminului pentru refugiați și a constituirii Comunității Românilor din Spania. Sunt evidențiate activitățile de organizare a românilor și de reprezentare a țării la expoziții, radio național, la festivaluri culturale, înființează Cercul Român pentru Uniunea Latină, și participă la Congresul Internațional al Uniunii Latine, 1954, la Congresul Mondial Eucharistic, celebrat la Barcelona, 1952, etc. O muncă asiduă a desfășurat-o Cotruș pentru a convinge inteligența românească, rămasă în exil, pentru a se constitui într-o comunitate a românilor pentru a deveni o voce puternică  în cunoașterea și internaționalizarea dramei prin care treceau românii și țara, sub ocupație sovietică, bolșevică. Aron Cotruș a înființat Revista CARPAȚII, la care au colaborat cei mai mari condeieri rămași în exil, amintindu-i doar pe Pamfil Șeicaru, Vintilă Horia, Mircea Eliade, Grigore Nandriș, Sever Pop, D. Nimigeanu, Bâzu Cantacuzino, Victor Buiescu, Nicolae Novac, Mircea Popescu, Eugen Drăguțescu și mulți alți intelectuali vrednici.
            Un capitol extins cuprinde activitatea poetului desfășurată împreună cu românii din S.U.A., Canada și din țările  Americii Latine, după încheierea festivităților jubileului de aur- GOLDEN JUBILEE(1906 - 1956) a Asociațiilor culturale ale românilor americani, ,,Uniunea & Liga” și a ziarului ,,America”, unde a fost invitat ca oaspete de onoare, să aducă salutul din partea românilor refugiați dincolo de Cortina de fier. Pline de semnificație sunt aprecierile poetului Nicolae Novac, desprinse dintr-o conferință ținută la radio ,,WGRY”, din Gary, Indiana, în 10 octombrie, 1956, despre vizita și personalitatea poetului Cotruș: ,,...A venit ca să vă dea din sufletul lui mare. Să vă împărtășească cu geniul nemuritor al Neamului Românesc. El, cântărețul neîntrecut al durerilor și speranțelor, al răsvrătirilor și al dorului de libertate al greu încercatului nostru popor, a venit aici ca să aducă mesagiul înfrățirii românești în lupta pe viață și moarte dintre bine și rău, dintre Crist și Anticrist, dintre democrația constructivă și comunismul ateu și ucigaș ...”.
            Aron Cotruș s-a plasat deasupra frământărilor politice, folosind o metaforă – el și poezia lui au fost asemenea unui izvor cu apă binefăcătoare, de unde s-au adăpat toți în perioada interbelică și, de asemenea, cei din Exilul românesc. El s-a sacrificat pentru unificarea  exilului românesc care să fie condus din America.

            Această perspectivă ne-a convins că este mai edificator ca întreaga corespondență, selectată și prezentată în carte, să fie redată prin scanare și nu dactilografiată, pentru a înlătura orice formă de subiectivism și a lăsa cititorul să-și formuleze propria părere, apreciind la justa valoare omul și opera lui Aron Cotruș, precum și eforturile depuse pentru cunoașterea și păstrarea valorilor spirituale și culturale ale românilor și contribuția românească la zestrea culturii universale.

            Întoarcerea acasă, adică așezat în locul cuvenit în Panteonul Culturii Românești, poate fi împlinită numai prin efortul de-a publica, într-o ediție critică și estetică, opera completă a poetului care să cuprindă: opere publicate, opere inedite, poeme bilingve în română și spaniolă, traduceri în limbile polonă și spaniolă, corespondență, interviuri, conferințe, recenzii, articole, și activitatea diplomatică depusă în slujba țării într-o perioadă atât de complexă. Altfel, Aron Cotruș rămâne cunoscut numai împarte, deși toată forța și energia și le-a consacrat, până la capăt, slujirii cu devotament a Neamului Românesc și a țării.


            Subscriem și noi cercetării arhivei Academiei din Spania pentru a clarifica dacă i s-a propus de a fi ales membru corespondent al acestui înalt for științific, pentru că în cartea lui de vizită se prezintă: Românii din exil, contemporani cu Aron Cotruș, adesea afirmau: ,,Ne mândrim că l-am cunoscut și îi suntem recunoscători, căci a trecut printre noi nu ca un om, mai mult sau mai puțin admirabil, ci ca un crâmpei de țară adevărată ca să simțim mereu aproape virtuțile, sensibilitatea și veșnicia neamului”.
            Mesajul sufletesc al poetului: ,,România mea, inima bate, tresaltă
                                                              De dorul de-a fi cu toții laolaltă”.
                                                                                                        
            Apariția cărții ne îndreptățește să o privim ca un omagiu postum comemorativ, acum la peste o jumătate de veac de la trecerea la cele veșnice a lui Aron Cotruș.

Dumitru Borțan