PER ASPERA AD ASTRA
pe căi anevoioase, spre stele

vineri, 21 martie 2014

VEȘTI BUNE, DE 10% REDUCERE!

Un motiv în plus pentru a (re)descoperi Biblioteca publică și întreaga sa arie de servicii și evenimente!

De curând, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu a semnat un acord partenerial cu SC Blor Retail SA care prevede acordarea unui discount de 10% tuturor posesorilor de legitimații de acces valabile la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu la cumpărăturile efectuate în rețeaua Diverta Sibiu Librăria Dacia Traiană.

Așadar, ai legitimație de acces la Bibliotecă? Dacă răspunsul este afirmativ, atunci te bucuri de o reducere de 10% pentru toate produsele din Librăria Dacia Traiană, carte și papetărie.

Dacă încă nu ai legitimație, te așteptăm la sediul Bibliotecii, din str. G. Barițiu, nr. 9, la  Secția de Împrumut Carte pentru Adulți Județeană ASTRA Sibiu, corp B, etaj IV pentru a dobândi cardul necesar.

Eliberarea Permisului de acces se face pe baza următoarelor acte:
• carte de identitate/buletin de identitate
• paşaport (pentru cetăţenii străini)
• certificat de naştere (pentru copii sub 14 ani)
• carnet de elev/student, şomer sau cupon de pensie
• acte doveditoare pentru personalul din instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Sibiu, persoane cu nevoi speciale (persoane cu deficienţe de văz şi auz, cu handicap locomotor.

La data înscrierii la bibliotecă se încheie Contractul de utilizare a serviciilor bibliotecii semnat de utilizator pe de o parte şi de bibliotecă pe de altă parte. Contractul de utilizare a serviciilor bibliotecii constituie actul juridic prin care utilizatorul îşi asumă răspunderea pentru folosirea bunurilor materiale ale bibliotecii şi pentru respectarea prezentului regulament. Un exemplar al contractului rămâne în posesia utilizatorului.

În urma încheierii contractului se eliberează Permisul de acces pe baza căruia se asigură accesul la serviciile bibliotecii.
Copiii până la 14 ani pot fi înscrişi ca utilizatori de către unul dintre părinţi sau, în situaţii speciale, de către o persoană majoră, în calitate de girant, pe baza actelor menţionate mai sus.

Permisul de acces este personal şi netransmisibil.

Permisul de acces pentru persoane cu domiciliu stabil sau cu viză de flotant în judeţul Sibiu, precum şi pentru cetăţenii străini şi români din afara judeţului care studiază în învăţământul general, liceal, universitar din municipiul Sibiu este valabil pentru toate tipurile de servicii, inclusiv împrumutul la domiciliu.

Permisul de acces pe termen scurt pentru persoanele aflate în tranzit în judeţul Sibiu este valabil doar pentru serviciile oferite în incinta bibliotecii.

În caz de pierdere a Permisului de acces, titularului i se poate elibera un alt permis contra cost, conform tarifelor aprobate; permisul declarat pierdut se anulează.

Permisul de acces este valabil la toate secţiile şi filialele, pentru o perioadă de 2 ani de la data eliberării. Permisul de acces pe termen scurt este valabil 30 de zile.

Costul de înscriere pentru adulți este de 10 lei, iar pentru preșcolari și elevii claselor I-VIII, 5 lei.

Sunt scutiți de plata permisului următoarele categorii de utilizatori: pensionari și șomeri, precum și persoane cu nevoi speciale, beneficiari ai legii 448/2006.