PER ASPERA AD ASTRA
pe căi anevoioase, spre stele

joi, 27 noiembrie 2014

HIBERNALIS - expoziție Andy Ciocan

Vineri, 28 noiembrie 2014, la orele 18:00, în Foaierul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu (corp B) va avea loc vernisajul expoziției de artă plastică HIBERNALIS a tânărului artist sibian Andy Ciocan. Alături de el, a invitat trei buni prieteni, pe actorii Monika Tompos și Alexandru Curta, și pe violoncelistul Silviu Chiorlise, care printr-un exercițiu de interpretare vor ghida publicul în lumea compusă de Andy.
Un vernisaj cu lucrări speciale prezentate de oameni buni și frumoși. 

Expoziția va putea fi vizionată până în date de 6 decembrie 2014.


ATMO_SFERA
Există în fiecare acțiune, oricât de mare sau mică, un moment de repaos. Orice merge trebuie să se și oprească din când în când. E parcursul firesc al lucrurilor. Ne oprim ca să înțelegem, ne oprim ca să ne bucuram, ne oprim pentru că am obosit sau pentru că vrem să ne tragem sufletul și să pornim mai departe.
Sunt și momente când nu noi controlăm ceasul biologic, ci o forță exterioară. Vânătorul pășește cu grijă, înaintează concentrat spre mijlocul pădurii. Ochii lui caută atent prada. Caută printre trunchiurile copacilor, prin hățișuri, crengi uscate trosnesc sub pașii lui; la un moment dat își ridică privirea spre vârfurile copacilor și rămâne surprins de liniștea din jur, amorțeala locului îl cuprinde și îl include.
Aproape a uitat de ce se află acolo. Vede crengile desfrunzite, pentru prima dată simte frigul; își dă seama că n-a urmat nici o potecă, el cunoaște bine locul acesta, dar își aduce aminte totuși din copilărie de sfatul bunicului care îi spunea să lase urme în zăpadă ca să știe pe unde să se întoarcă acasă. Dar încă n-a venit zăpada. Privește covorul de frunze uscate, întinde mâna spre trunchiul unui copac, îl atinge și își dă seama că nimic nu vrea să fie deranjat. Pădurea de data asta nu-i lasă nici o poveste decât pe cea pe care și-o poate face singur. Simte, asemenea ursului, nevoia colibei și pornește spre casa. La marginea pădurii se oprește o clipă și privește în depărtare. Peste toate s-a așternut aceeași liniște ce se cuibărește și în sufletul lui. Coboară încet spre vale, nici urmă de vietate. Doar un măgar, părăsit parcă, rumegă în tăcere.
Omul trece mai departe, vede satul, coșurile fumegânde și toate îi par neobișnuit de așezate. Intră în ogradă și își mai aruncă odată privirea în zare, peste gard, ca și când ar încerca să se agațe de ceva. Pășește peste prag și toate îi par atât de noi in casa lui. O mângâiere dată pe creștet fiului cel mare ce meșterește o figurină de lut. Din leagăn se aud scâncetele celui mic. Tatăl se apropie și îi sărută fruntea și ochii aceia mici, ochii prin care el n-a mai privit astfel demult.
Se așează lângă sobă și lasă căldura să-l cuprindă. Femeia a uitat deschisă ușa cămării prin care el vede cât de bune și așezate sunt toate. Iese pe prispă, își strânge haina pe el și rămâne un timp acolo. Seara coboară grea, umplându-l cu toată beatitudinea momentului. Peste un timp aude cum în casă toți se pregătesc de culcare. Târziu, se dezmeticește din starea aceasta și simte nevoia căldurii femeii lui, are nevoie de îmbrățișarea și dragostea ei. Pe neauzite intră în casă și se așează lângă ea în așternut, închide ochii și în minte îi răsună un singur gând:

“A mai trecut un an.”

marți, 25 noiembrie 2014

Inaugurarea Muzeului Asociațiunii


Luni, 1 Decembrie 2014, la orele 12:00 în sediul istoric al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu (etaj 1, corp A) va avea loc inaugurarea Muzeului Asociațiunii și vernisajul expoziției Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român. 1861-1950.

Ziua Națională a României este un bun prilej pentru a omagia atât memoria generației care prin acțiunile sale a reușit să influențeze emanciparea românilor din Transilvania, cât și instituția prin care aceasta și-a împlinit destinul: Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român.

Deschiderea Muzeului Asociațiunii în sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu (etaj 1, corp A), are ca scop diversificarea paletei de servicii culturale prin diseminarea și valorificarea patrimoniului cultural existent în Colecțiile Speciale ale Bibliotecii. Spațiul muzeului, pe lângă expozițiile tematice temporare, pune la dispoziția publicului larg, în mod special al tinerilor, un loc de studiu și desfășurare de activități specifice educației formale și non-formale, având ca model moștenirea culturală lăsată de înaintași.  

Expoziţia dedicată Asociațiunea este rodul colaborării a trei instituţii de cultură din Sibiu, moştenitoare ale patrimoniului cultural al Asociaţiunii ASTRA: Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal şi Complexul Naţional Muzeal ASTRA.

Prin înfiinţarea în anul 1861 a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, cu toate structurile sale funcţionale, alcătuite după modelul societăţilor similare germană şi maghiară, fiecare dintre cele trei mari naţiuni transilvane deţinea propria instituție naţională. Fiecare dintre cele trei grupuri etnice aspirau la alcătuirea de colecţii speciale naţionale pe care să le pună apoi la dispoziţia propriului public (Verein für Siebenbürgische Landeskunde, înfiinţată la Sibiu în 1840 şi Societatea Muzeului Ardelean, înfiinţată la Cluj în 1859).

În cadrul expoziției, fondul de documente (manuscrise şi piese iconografice) aparţinând Colecţiilor speciale ale Bibliotecii ilustrează dezvoltarea organică a acesteia: premisele înfiinţării Asociaţiunii; înfiinţarea Asociaţiunii (Statutele Asociaţiunii din 1861 cu modificări şi completări în anii 1920, 1924, 1935. Procesul descentralizării organizatorice şi funcţionale. Despărţămintele Asociaţiunii); structura de conducere (preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii) şi de organizare (Adunarea generală, Comitetul Central); înfiinţarea bibliotecilor şi a muzeelor (Casa Națională a Asociaţiunii. Biblioteca Centrală a Astrei. Muzeele şi bibliotecile poporale ale Asociaţiunii); infrastructura (Sediile Asociaţiunii. Casa Naţională a Asociaţiunii); activităţile culturale şi ştiinţifice (constituirea secţiunilor ştiinţifice-literare: literară şi filologică, istorică, şcolară, economică, medicală şi biopolitică, artistică şi etnografic-geografică, tehnică-industrială); producţia editorială (Revista Transilvania 1868-1946, România Nouă, Biblioteca Poporală a Asociaţiunii 1900-1910; 1911-1918; 1920-1947, Biblioteca Tineretului, Biblioteca Astra, Calendarul Asociaţiunii).
Patrimoniul cultural aparţinând celor două prestigioase instituţii muzeale vine să completeze într-un mod fericit proiectul tematic al expoziţiei: piese de arheologie (unelte şi arme din neolitic şi epoca bronzului); numismatică (taleri romani); sigilii şi ştampile; armament (săbii, puşti, pistoale); lucrări de artă (tablouri, grafică); port popular tradiţional; ceramică tradiţională; piese de mobilier tradiţional.

Inaugurarea Muzeului și vernisajul Expoziției sunt două evenimente înscrise pe agenda de acțiuni a Consiliului Județean Sibiu și a Instituției Prefectului din județul Sibiu dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României.
joi, 20 noiembrie 2014

Brâncoveanu 300 (1714-2014): documente și arhitectură


Vă invităm să fiți prezenți la dublul vernisaj organizat cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor (1714-2014).

Vineri, 21 noiembrie 2014


la orele 13:00, în Sala Festivă a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu (corp A) - vernisajul expoziției documentare din Arhivele Naționale ale României,

iar la orele 14:00 o expoziție panotată în Foaierul Bibliotecii (corp B), de această dată din registrul istoriei arhitecturii pe teritoriul României, cu ilustrarea și prezentarea stilului brâncovenesc și contribuția acestuia la crearea, în timp, a unui stil național.Expoziţia ”Brâncoveanu 300 – Tradiția continuă” este alcătuită din 42 de panouri format 70 cm x 100 cm și este structurată în trei părți. Prima parte documentează ctitorii ale domnitorului Constantin Brâncoveanu, utilizând fotografii actuale alături de imagini de arhivă și relevee istorice aflate în patrimoniul UAUIM. Stilul căruia Brâncoveanu i-a împrumutat numele constituie o sinteză originală dintre elemente orientale, în special post-bizantine și otomane, ajunse la noi pe filiera Constantinopolului cu elemente de limbaj arhitectural occidental de factură barocă sau de renaștere târzie, provenind în special din nordul Italiei. În cea de a doua secțiune a expoziției este avansată și ilustrată ipoteza conform căreia arhitectura vernaculară (sau țărănească) a fost influențată de arhitectura aulică, deși multă vreme s-a considerat că arhitectura cultă își are originile în arhitectura vernaculară. Ultima dintre cele trei părți a le expoziției prezintă felul în care arhitectura brâncovenească a devenit principala sursă de inspirație și referință pentru arhitectura neoromânească de edificii și vile urbane, din secolul al XIX-lea și până astăzi, inclusiv în perioada comunistă, cu alte cuvinte ori de câte ori s-a pus problema coagulării unei expresii autohtone a arhitecturii oficiale până în zilele noastre.

”Brâncoveanu 300 – Tradiția continuă” ilustrează atât fenomenul cunoscut sub numele de arta și arhitectura brâncovenească, cât și felul în care arhitectura (neo)românească a devenit, în câteva generaţii, o estetică  acceptabilă la toate nivelurile societăţii și, apoi, deși datorate unui stil de fuziune, a fost identificată drept Arhitectură Romanească de Ion Mincu și, mai ales, de urmașii săi (Cerchezii,  Petre Antonescu și alţii), până în perioada edificării noilor centre civice din perioada Ceaușescu.     
"Primul stil românesc“, asa cum este considerat stilul arhitectural brâncovenesc, are drept una dintre trăsăturile sale fundamentale importanța deosebită pe care o acordă ornamentului. Stilul brâncovenesc păstrează totuși un echilibru între simplitate și ornamentare excesiva. O altă caracteristică a arhitecturii brâncovenești este predispoziția pentru logii, foișoare, galerii și pridvoare.

Stilul brâncovenesc se distinge prin expresivitatea conferită de volumele arhitectonice ale scărilor exterioare, ale foișoarelor sau loggiilor, care variază în mod pitoresc aspectul fațadelor. Sistemul tradițional al decorării cu arcaturi de ciubuce mai este încă aplicat, dar ornamentica bogată a ancadramentelor, a coloanelor și a balustradelor trădează prin motivele vegetale compuse în vrejuri influența barocă. Proporțiile devin mai zvelte și mai armonioase, ele dovedesc o mai grijulie elaborare a planurilor. Atât decorul cât și spațiile libere, structurate de coloane, neagă masivitatea formelor arhitectonice; pridvorul deschis ajunge de exemplu a fi un element reprezentativ al clădirilor. Boltirea se face de obicei în semicilindru sau cu cupole semisferice. Decorul poate fi sculptat din piatră sau aplicat sub forma unor reliefuri din stuc. În decorația din piatră predomină motivele florale, în stuc sunt des întâlnite ornamente de tip oriental.

Principalele caracteristici ale stilului sunt:
- elementele de pietrărie prelucrată artistic
- relieful accentuat prin tehnica "a jour" atât în sculptarea pietrei (capitelurile din biserica mănăstirii Sinaia, balustrada pridvorului de la biserica Stavropoleos din București)
- prelucrarea artistică a lemnului (tâmple, jilțuri domnești sau arhierești)
- predomină motivele vegetale: acantul, vrejuri, strugurii, floarea soarelui;
- sculptura figurativă: apar personaje biblice (Moise, Aaron, Samson în lupta cu leul, cei 4 evangheliști însoțiți de simbolurile lor) sau chipuri de îngeri.

Arta și arhitectura zise brâncovenești sunt un corpus de opere noi și de intervenţii pe opere pre-existente, ctitorii laice (curtea domnească de la București, palatele de la Potlogi, Doicești și Mogoșoaia) sau sacre (mănăstiri, biserici, precum și artele de escortă aferente acestora: pictură, sculptură decorativă în lemn și piatră, podoabe), realizate în a doua parte a secolului  al XVII-¬lea și  prima parte a secolului al  XVIII-lea în Ţara Românească (Valahia) și, punctual, pe proprietăţile deţinute de voievozii valahi în Transilvania, precum și din semnificaţia acestora, explicată în nenumărate straturi hermeneutice, până astăzi. Această perioadă precede, dar se și continuă dincolo de domnia voievodului Constantin Brâncoveanu, care  reprezintă punctul de maximum al acestei epoci. 

În perioada următoare, cu ajutorul Ministerului Culturii urmează să se realizeze un film și o publicație biligvă (română și engleză) care să însoțească expoziția când va fi itinerată. În colaborare ICR expoziția a fost prezentată la Budapesta în sediul Reprezentanței Comisiei Uniunii Europene începând din 13 octombrie, iar pe 11  noiembrie, tot cu sprijinul ICR, expoziția a fost vernisată în Parlamentul European din Bruxelles. 
Proiectul de cercetare a fost finanţat de UAR și de Ministerul Culturii.  

Evenimentul are loc în contextul împlinirii a 300 de ani de la martiriul lui Constantin Brâncoveanu şi al fiilor săi. Pentru a marca acest moment, 2014 a fost declarat, la propunerea Ministerului Culturii, “Anul Brâncoveanu”.
Prin aceasta expoziție, se celebrează contribuţia majoră a domnitorului Constantin Brâncoveanu în istoria şi cultura naţională, în special în ceea ce priveste arhitectura. 
Organizatori:
Consiliul Județean Sibiu
Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Sibiu Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii Arhitecţilor din România
Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

vineri, 7 noiembrie 2014

Târgul național de carte și revistă religioasă - ed. a XIV-a

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR
7-9 noiembrie 2014

S-a dat startul celei de-a XIV-a ediții a Târgului național de carte și revistă religioasă, organizat de Mitropolia Ardealului și Asociația Scriptus, în colaborare cu Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu.
Cei interesați de acest tip de literatură sunt așteptați în Foaierul Bibliotecii (corp B) până duminică, 9 noiembrie 2014, la orele 18:00. De asemenea, organizatorii au pregătit o agendă de evenimente menite să capteze atenția publicului prin prezentări de carte și conferințe tematice.


VINERI, 7 NOIEMBRIE 2014
- 12,00 - în sala de conferinţe (et.5) - Masă rotundă „Rolul lecturii în educaţia religioasă a copiilor şi tinerilor"
Invitaţi: profesori de religie, preoţi, jurnalişti 
18,00 - Momentul Editurii Andreiana-Sibiu
- Prezentarea volumelor „Dicţionarul Teologilor români" de Pr. Acad.Univ. Mircea Păcurariu, Colecţia Ene Branişte – coordonator Î.P.S Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, „Sfântul Constantin Brâncoveanu. Mărturii braşovene" de Pr. Lect. Dr. Stelian Manolache
Invitaţi: Î.P.S.Dr. Laurenţiu Streza, Pr. Acad. Univ. Mircea Păcurariu, Pr. Lect. Dr. Stelian Manolache 
- 19,00 - Momentul Editurii Doxologia-Iaşi; Prezentarea cărţilor „Taina credinţei. Introducere in teologia dogmatică ortodoxă" de Ilarion Alfeyev şi „Introducere in teologia ortodoxă" de Pr. Andrew Louth -19,10 - Recital dedicat Sfinţilor Martiri Brâncoveni susţinut de actriţa Manuela Golescu
- Lansarea CD-ului „Ce-i dragostea" interviu-document cu Pr. Teofil Părăian realizat de actriţa Manuela Golescu 
- 19,30 - ”Viaţa la pozitiv - un stil de viaţă”. Prezentare program educaţional ediţia a IV-a
Invitat: Cosmin Chelcea- fondator program
-19,45 - Extragerea taloanelor pentru concursul cu premii oferite vizitatorilor de organizatori şi edituri

SÂMBĂTĂ, 8 NOIEMBRIE 2014
-12,00 - Vernisajul expoziţiei de cruci etiopiene „De la meşteşug la mărturisire"
-              Atelier de sculptură cruci Invitaţi: loana şi Teodor Bindea
-13,00 - Vizionarea filmului românesc de animaţie „Comoara din grădină" după o poveste de Cristian Şerban, inspirată din Sfinţii Părinţi (animaţie de Velika şi Robert Wegemann)
- Prezentarea cărţii "Naşterea Domnului Iisus" de Claudia şi Cristian Şerban (Ed. Cristimpuri, Ploieşti)
Invitaţi: Cristian Şerban
-13,15 - Lansarea cărţii „Codul Bibliei. Semnătura lui Dumnezeu" de Protos. Teodosie Paraschiv (Ed. Adenium, Iaşi)
Invitaţi: Pr. Dr. Mihai Petian, Protos. Teodosie Paraschiv
-18,00 - „Părintele Arsenie Boca" - Momentul Editurii Agnos-Sibiu şi Charisma-Deva; - Lansarea volumelor „Living words" (traducere în limba engleză a volumului „Cuvinte Vii" de Părintele Arsenie Boca), „Icoane pentru suflet - Părintele Arsenie Boca", „Părintele Arsenie Boca în Arhivele Securităţii. Anchetele, persecuţia, Canalul - vol. II" de Florian Bichir, Romeo Petraşciuc, Raluca Toderel, „Lăsaţi-vă în grija lui Dumnezeu. Mărturii despre Pr. Arsenie Boca" de Romeo Petraşciuc, „Pr. Arsenie Boca. Marele examen. Un manuscris al Maicii Magdalena Ivan (Mănăstirea Tismana)"


-             Expoziţie de documente inedite din Dosarul de securitate al Pr. Arsenie Boca, aflat în Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
Invitaţi: Florian Bichir, Pr.Conf.Univ.Dr. Constantin Necula, Romeo Petraşcuc -18,30 - Editura Agnos - Lansarea volumelor: „Părintele Teofil Părăian, orbul care L-a văzut pe Dumnezeu. Dosarul de Securitate al Duhovnicului Bucuriei" şi „Pr. Andrei Scrima, poştaşul lui Dumnezeu" de Florian Bichir –
-          19,00 - Recital coral susţinut de Corul „Timotei Popovici" al Catedralei Mitropolitane Sibiu
(dirijor: Diac.Asist.Dr. Dan Alexandru Streza)
-          19,10 - Lansarea volumului „Poporul nemuritorilor" de Constantin Virgil Gheorghiu (Ed. Sophia, Bucureşti)
Invitat: drd. Gheorghiţă Ciocioi, traducătorul cărţii 
-19,30 - Lansarea cărţilor „Biserica în cetate. Studii de ecleziologie ortodoxă" de Petre Guran şi „Nicolae Cabasila, Tâlcuiri la dumnezeiasca Liturghie" -traducere şi studiu introductiv de Diac. loan l. lcă jr.
Invitaţi: Diac. loan l. Ică jr, Petre Guran, Pr.Conf.Univ.Dr. Constantin Necula 
-19,45 - Extragerea taloanelor pentru concursul cu premii oferite vizitatorilor de organizatori şi edituri

DUMINICĂ, 9 NOIEMBRIE 2014

-12,00 - Lansarea volumelor „Farmacia de cuvinte. Rubrică în cadrul emisiunii Maraton de Duminică, Radio România Actualităţi" de Pr. Constantin Necula şi Alexandru Rusu Seria conferinţe: „Cine este Iisus Hristos", „Cum să ieşim din mediocritate", „Marcellino, o minune de băieţel" şi „Microfonul cu prieteni. Interviuri Radio Trinitas" de Pr. Constantin Necula
-17,00 - FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE A TÂRGULUI ŞI DE PREMIERE A EDITURILOR
-Recital coral susţinut de Corul de Cameră „Caedonia" (dirijor: prof. Florin Soare)
-18,00 - Extragerea taloanelor pentru concursul cu premii oferite vizitatorilor de organizatori şi edituri