PER ASPERA AD ASTRA
pe căi anevoioase, spre stele

marți, 25 noiembrie 2014

Inaugurarea Muzeului Asociațiunii


Luni, 1 Decembrie 2014, la orele 12:00 în sediul istoric al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu (etaj 1, corp A) va avea loc inaugurarea Muzeului Asociațiunii și vernisajul expoziției Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român. 1861-1950.

Ziua Națională a României este un bun prilej pentru a omagia atât memoria generației care prin acțiunile sale a reușit să influențeze emanciparea românilor din Transilvania, cât și instituția prin care aceasta și-a împlinit destinul: Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român.

Deschiderea Muzeului Asociațiunii în sediul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu (etaj 1, corp A), are ca scop diversificarea paletei de servicii culturale prin diseminarea și valorificarea patrimoniului cultural existent în Colecțiile Speciale ale Bibliotecii. Spațiul muzeului, pe lângă expozițiile tematice temporare, pune la dispoziția publicului larg, în mod special al tinerilor, un loc de studiu și desfășurare de activități specifice educației formale și non-formale, având ca model moștenirea culturală lăsată de înaintași.  

Expoziţia dedicată Asociațiunea este rodul colaborării a trei instituţii de cultură din Sibiu, moştenitoare ale patrimoniului cultural al Asociaţiunii ASTRA: Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal şi Complexul Naţional Muzeal ASTRA.

Prin înfiinţarea în anul 1861 a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, cu toate structurile sale funcţionale, alcătuite după modelul societăţilor similare germană şi maghiară, fiecare dintre cele trei mari naţiuni transilvane deţinea propria instituție naţională. Fiecare dintre cele trei grupuri etnice aspirau la alcătuirea de colecţii speciale naţionale pe care să le pună apoi la dispoziţia propriului public (Verein für Siebenbürgische Landeskunde, înfiinţată la Sibiu în 1840 şi Societatea Muzeului Ardelean, înfiinţată la Cluj în 1859).

În cadrul expoziției, fondul de documente (manuscrise şi piese iconografice) aparţinând Colecţiilor speciale ale Bibliotecii ilustrează dezvoltarea organică a acesteia: premisele înfiinţării Asociaţiunii; înfiinţarea Asociaţiunii (Statutele Asociaţiunii din 1861 cu modificări şi completări în anii 1920, 1924, 1935. Procesul descentralizării organizatorice şi funcţionale. Despărţămintele Asociaţiunii); structura de conducere (preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii) şi de organizare (Adunarea generală, Comitetul Central); înfiinţarea bibliotecilor şi a muzeelor (Casa Națională a Asociaţiunii. Biblioteca Centrală a Astrei. Muzeele şi bibliotecile poporale ale Asociaţiunii); infrastructura (Sediile Asociaţiunii. Casa Naţională a Asociaţiunii); activităţile culturale şi ştiinţifice (constituirea secţiunilor ştiinţifice-literare: literară şi filologică, istorică, şcolară, economică, medicală şi biopolitică, artistică şi etnografic-geografică, tehnică-industrială); producţia editorială (Revista Transilvania 1868-1946, România Nouă, Biblioteca Poporală a Asociaţiunii 1900-1910; 1911-1918; 1920-1947, Biblioteca Tineretului, Biblioteca Astra, Calendarul Asociaţiunii).
Patrimoniul cultural aparţinând celor două prestigioase instituţii muzeale vine să completeze într-un mod fericit proiectul tematic al expoziţiei: piese de arheologie (unelte şi arme din neolitic şi epoca bronzului); numismatică (taleri romani); sigilii şi ştampile; armament (săbii, puşti, pistoale); lucrări de artă (tablouri, grafică); port popular tradiţional; ceramică tradiţională; piese de mobilier tradiţional.

Inaugurarea Muzeului și vernisajul Expoziției sunt două evenimente înscrise pe agenda de acțiuni a Consiliului Județean Sibiu și a Instituției Prefectului din județul Sibiu dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu