PER ASPERA AD ASTRA
pe căi anevoioase, spre stele

joi, 3 noiembrie 2011

Cuvânt

De 150 de ani Sibiul este o carte deschisă, pe filele căreia cei ce și-au găsit rostul în burgul transilvănean au compus, prin trecerea cotidiană, un rând în marea cronică a acestei comunități.

La ceas aniversar, vreau să privim aceste mărturii, dar ales generatorul celui mai important motor al culturii scrise a românilor din Transilvania: Biblioteca ASTRA.

Nu departe de locul unde ființează acum biblioteca publică, în urmă cu 150 de ani s-a aprins o scânteie din cremenea spiritelor luminate de atunci, care au crezut cu tărie în emanciparea prin cultură a tuturor românilor, a devenirii lor și autorealizării prin știință de carte.

Cine și-ar fi imaginat că gestul simplu de strângere a câtorva volume pe două polițe de raft avea de fapt rol de gest ritual, capabil să declanșeze o revoluție culturală, prin formarea unui fond uriaș de carte, documente, manuscrise, periodice, hărți, și de curând e-book-uri, dvd-uri, și alte inter-, multi-media care să servească neîntrerupt și cu onoare, timp de un secol și jumătate una din cele mai evidente nevoi ale oamenilor, aceea de a descoperi drumul care traversează câmpiile arse ale prejudecăților?

Nașterea primei biblioteci a românilor din Transilvania a fost posibilă prin înființarea Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român (1861), grupul de inițiativă care a primenit spiritul unui popor întreg, pregătindu-l momentului de grație în care și-a redobândit statutul de națiune liberă, independentă și creatoare de valori autentice.

Prin toate acțiunile și serviciile sale, Biblioteca ASTRA a încercat să rămâne un reper pentru comunitate, indiferent de volbura vremurilor care au pus la încercare anduranța și credința că, în cele din urmă, binele învinge. Forța pentru un astfel de parcurs liniar și ascendent s-a datorat activării testamentul moral al ctitorilor săi prin tezaurizare și promovarea colecțiilor sale. Astăzi, îi evocăm pe toți cei care au slujit biblioteca și cuvântul ca formă de comunicare atât a tradiției, cât și a inovației.

Prezența Dumneavoastră la eveniment ne bucură și ne onorează. Vă dorim, așadar, să re-descoperiți Biblioteca ASTRA și valorile propuse de cei care și-au făcut din profesia de bibliotecar un habitus, din care răzbate dragostea pentru înțelepciune și pentru cei ce trudesc pentru dobândirea ei prin lectură.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu