PER ASPERA AD ASTRA
pe căi anevoioase, spre stele

marți, 28 octombrie 2014

Concursul ȘTAFETA POVEȘTILOR

proiect interjudețean

Argument Proiect
     Cartea trebuie să devină prietena copilului de la cea mai fragedă vârstă. Ea îl ajută să parcurgă căile cunoaşterii, de la concret la abstract, de la intuiţie la reprezentare şi fantezie. Cu ajutorul ei, copilul intră în posesia numeroaselor instrumente care îi pot satisface dorinţa de a descoperi realitatea înconjurătoare, ea însăşi fiind o lume. Şcoala şi biblioteca joacă un rol important, în apropierea copilului de lumea cărţii şi implicit, de lectură.
     Rabelais spunea despre copil că „este un foc ce trebuie aprins şi nu un vas ce trebuie umplut”. Secretul acestui foc rezidă în propria noastră capacitate de a-i prezenta cartea ca pe ceva ce trebuie cucerit, ca pe o materie vie. Plăcerea de a citi este un sentiment pe care trebuie să-l împărtăşeşti cu ceilalţi, aceasta va fi deviza cheie.
      Noi trebuie să avem dragoste pentru carte, pentru că ea răsplăteşte generos dragostea ce i-o purtăm. Ea te instruieşte chiar şi fără să i-o ceri şi poate, când nici n-o doreşti.
     Nu trebuie ignorate, radioul, televizorul sau calculatorul, dar spre deosebire de aceste surse informaţionale şi de culturalizare trebuie să spunem că nimic nu poate înlocui cartea. Piesa de teatru, filmul, emisiunile radio şi televizorul ne impun un ritm de urmărire, înţelegere, ne împiedică să insistăm asupra unor momente care ne-au interesat sau care ne-au plăcut mai mult. O carte te trimite şi la alte cărţi şi ele toate formează baza trainică a culturii noastre.
     Alegerea potrivită a cărţilor duce la formarea interesului pentru lectură. Ele trebuie să fie potrivite cu vârsta, preocupările şi preferinţele elevului. Pentru a-i determina pe elevi să devină cititori pasionaţi este necesar să se formeze, cu răbdare, stăruinţă, gustul pentru lectură. Uneori mediul familial influenţează atitudinea faţă de lectură. Dacă elevul a văzut că părinţii, fraţii nu citesc o carte, el de ce să citească? De aceea intervenţia profesorului este necesară în asemenea cazuri.

     În primul rând, obiectivul principal este trezirea interesului elevilor pentru lectură în general. Pentru fiecare bibliotecar, profesor, învăţător şi elevi, cheia succesului o reprezintă acest punct de plecare. Alegerea cărţilor potrivite este doar un prim pas care revine tuturor celor care îi îndrumă pe elevi la lectură. Al doilea pas şi tot atât de important este deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi. Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. 

    Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală şi familie. Pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi – o necesitate dorită şi trăită, e potrivit ca şi familia să se implice activ în apropierea copilului de miracolul cărţii, încă înainte de învăţarea alfabetului. Familia constituie primul mediu de viaţă socială şi culturală, iar prin valorile pe care le transmite copilului asigură premisele dezvoltării intelectuale, morale şi estetice ale acestuia. 
     Odată format, gustul pentru lectură se poate transforma într-o adevărată pasiune. Influenţa pasiunii pentru citit, formată din anii copilăriei sau ai adolescenţei, poate să se resimtă toată viaţa, un astfel de exemplu dându-ne marile personalităţi culturale ale omenirii, care au fost cititori pasionaţi. 
    Dacă repartizarea timpului petrecut în afara şcolii se face judicios, munca organizată sistematic devine o deprindere pentru tot restul vieţii. Numărul de ore destinat lecturii depinde de posibilităţile de asimilare ale elevului, de condiţiile lui de muncă, de nevoia simţită de elev de a citi. Lectura sistematică şi bine îndrumată ajută pe elevi să-şi lărgească orizontul cunoştinţelor şi să asimileze mai uşor lecţiile, contribuie la dezvoltarea gândirii şi a limbajului. 

Există, aşadar, o bogată motivaţie pentru a ne îndrepta şi mai mult atenţia spre biblioteci, acest spaţiu privilegiat de muncă, de studiu, pentru a mijloci contactul direct al elevilor cu cartea.  S-a semnalat cu justeţe faptul că în înţelegerea periplului pe care slova îl parcurge din momentul aşezării pe hârtie până la înfăţişarea spre lectura noastră, cuvântul cheie este cartea. 

Concepţia conform căreia biblioteca s-a născut odată cu cartea, fie că ne referim la colecţiile de tăbliţe şi suluri de papirus, fie la cartea-manuscris a cărui suport de scriere era pergamentul, fie la vechile tipărituri şi, în special, la noutăţile editoriale, este azi mai îndreptăţită ca oricând. 

Bibliotecile sunt considerate depozitarele geniului uman. Fără îndoială, atunci când se spune între oameni ,,Ai carte, ai parte”, sensul zicalei cuprinde ideea că darul vieţii vine cât se poate de îndreptăţit şi pe o cale spirituală, reprezentat într-o copleşitoare măsură de actul scrierii şi de tot ceea ce acesta aduce cu sine.

Cuvântul scris a devenit fântâna cu apă vie din care călătorii acestei lumi sorb stropi de linişte sau nelinişte, certitudini sau incertitudini, personalitate şi stil. Lectura a devenit astfel legătura noastră cu strămoşii, dar şi forma pe care o îmbracă spiritul, modul de a căuta şi de a regăsi pulsul  interior al fiecăruia dintre noi. Ea stimulează şi dezvoltă sufletul şi gândul cu toate facultăţile lor exponenţiale: memoria, imaginaţia, inteligenţa, sensibilitatea.

Biblioteca este o prezenţă activă în viaţa elevilor, fiindcă în şcoală dobândesc deprinderi de bază, iar activitatea de bibliotecă este asimilată ca fiind o autoritate indiscutabilă, pe care o vor purta în bagajul educaţiei individuale de-a lungul întregii vieţi. Fiind familiarizaţi cu utilizarea serviciilor de bibliotecă, a instrumentelor de informare de la vârstele mici, progresiv, elevii vor apela toată viaţa la acestea. Atunci când copiii îşi aduc vieţile în faţa noastră, şi noi ajungem să le cunoaştem bine, nu putem decât să le îmbogăţim. Cărţile, personajele operelor literare, fie basme, fie romane, fabule, poezii, nuvele sau schiţe, ne vorbesc despre fiecare experienţă pe care o trăim, despre calea pe care o urmăm în dezvoltarea personală şi despre modul în care putem ajunge eroi sau monştri. Biblioteca, lectura îndrumată, ca element înglobat procesului de învăţământ, constituie un posibil răspuns la întrebările legate de modul în care şcoala poate transmite acest mesaj profund uman.
 Indiferent de evoluţia omenirii, cartea rămâne mereu un mijloc de alinare a sufletului, iar biblioteca o comoară a leacurilor pentru suflet.

Înţelegând că educaţia este cel mai frumos dar pe care îl poate dobândi omul şi că aceasta se realizează cel mai bine prin intermediul cărţii, a textului literar, că prin literatură se pot construi valori umane, se aleg modele în viaţă, se pot forma şi dezvolta personalităţi, se pot cultiva capacităţi de cunoaştere, de exprimare, gândire, imaginaţie, se pot educa procese afective, motivaţionale şi volitive, credem că activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect educaţional vor determina copiii să preţuiască mai mult cartea, basmele, poveştile, lectura însăşi, îşi vor alege modele în viaţă. Şi vor preţui valorile tradiţionale.
TIPUL DE PROIECT: interjudeţean

INIŢIATORI: bibliotecar documentarist Camelia Dumitru – Casa Corpului Didactic din Satu Mare; prof. dr. Natalia Boloş – Inspectoratul Şcolar Judeţean, Satu Mare; Paula Horotan – Biblioteca Judeţeană Satu Mare; prof. Carmen Pop, prof. înv. primar Angela Danciu-Pătru, prof. înv. primar Bianca Mişca, bibliotecar Andreea Achimaş – Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Satu Mare; prof. Felicia Donca, prof. înv. Primar Rodica Corondan – Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Satu Mare; Ana Coca – Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu; Alexandra Salaoru – Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia

COORDONATORI:  Ana Coca, bibliotecar Alina Simona Todea bibliotecar - Secţia pentru Copii şi Tineret, Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, Silviu Borş – director Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, Camelia Vancu – Casa Corpului Didactic Sibiu, Carmen Voinea-Mitru – director Casa Corpului Didactic Sibiu

INSTITUŢII COORDONATOARE, Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu. Casa Corpului Didactic Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

INSTITUŢII PARTENERE: Colegiul Naţional O. Goga Sibiu, Şcoala Gimnazială Regina Maria Sibiu, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 2 Sibiu, Şcoala Gimnazială Axente Sever, Şcoala Gimnazială cu clasele I - VIII Cristian, Şcoala Gimnazială cu clasele I –VIII Avrig etc.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: octombrie 2014 - octombrie 2015

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor I-XII

SCOPUL PROGRAMULUI: atragerea elevilor în lumea fascinantă a literaturii, urmată de descoperirea şi punerea în valoare a copiilor cu talent artistic, familiarizarea acestora cu biblioteca, cu serviciile oferite de bibliotecă şi cu tehnicile de identificare şi de regăsire a informaţiei, familiarizarea cu actul de creaţie literară, dezvoltarea simţului literar-artistic, formarea deprinderilor de studiu şi lectură, de muncă intelectuală în rândul elevilor. De asemenea proiectul îşi propune familiarizarea copiilor cu lumea poveștilor, redescoperirea eroilor din basme, educarea actului creaţiei şi dezvoltarea talentului narativ şi artistic al elevilor.

ObiectivE generalE:
Redescoperirea lumii mirifice a basmului;
Valorificarea talentului literar şi artistic al elevilor;
Cultivarea dimensiunii spirituale prin mijloace literar-artistice, info-documentare şi de micro-cercetare, în perspectiva educării elevilor în spiritul valorilor literare naţionale.
Dezvoltarea interesului pentru lectură în rândul elevilor, prin activităţi atractive şi motivaţionale;
Promovarea desfăşurării unor activităţi cultural-artistice în parteneriat cu diferite instituţii de cultură;
Stimularea şi promovarea creativităţii elevilor prin crearea de conţinuturi noi, valorificând textele studiate;
Atragerea elevilor spre activităţile extra-curriculare;
Stimularea capacităţii de receptare a textelor literare;
Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă;
Intensificarea colaborării între catedra de limba şi literatura română şi structurile info-documentare în scopul atingerii obiectivelor educaţionale comune.

Obiectivele specifice:
stimularea creativităţii elevilor;
dezvoltarea interesului pentru lectură în rândul elevilor, prin activităţi atractive şi motivaţionale;
stimularea creativităţii prin crearea de conţinuturi noi, valorificând textele studiate;
stimularea unei atitudini pozitive faţă de lectură;
stimularea interesului pentru carte, dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, înţelegerea şi utilizarea corectă a informaţiilor, educarea gustului pentru frumos;
promovarea desfăşurării unor activităţi cultural-artistice în parteneriat cu diferite instituţii de cultură;
atragerea elevilor spre activităţile extra-curriculare;
stimularea capacităţii de receptare a textelor literare;
dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă;
familiarizarea elevilor cu marile valori ale culturii naţionale şi universale, precum şi cunoaşterea importantelor domenii de interes pentru dezvoltarea lor umană, socială şi profesională;
cultivarea interesului şi a grijii pentru carte ca bun de valoare;
perceperea bibliotecii de către tineri ca spaţiu al dialogului şi al afirmării, activarea interesului pentru lirica românească şi universală;
promovarea colecţiilor de bibliotecă (din bibliotecile publice sau personale);
stimularea interesului faţă de lectura operei unui scriitor reprezentativ pentru literatura română;
realizarea unor schimburi de idei şi de bune practici între cadrele didactice din diferite unităţi de învăţământ;
conştientizarea părinţilor şi a comunităţii de calitatea muncii desfăşurate de elevi şi cadrele didactice.

RESURSE MATERIALE:
 cărţile realizate de elevi şi volumele de poveşti/ basme/ poezii din biblioteci; cataloage de bibliotecă; afişe; calculatorul; videoproiectorul;  pliante; portofolii; materiale ppt.; jurnalele de lectură; fişe de lectură; semne de carte, alte produse de lectură – în funcţie de imaginaţia elevilor, diplome şi cărţi pentru premii.

LOCUL DE DESFĂŞURARE:
Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
Bibliotecile/ CDI din şcolile implicate în proiect
Biblioteca Casei Corpului Didactic Sibiu
Şcolile implicate în proiect


REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CONCURSUL „Ştafeta poveştilor”

În cadrul acestui parteneriat se va derula şi un concurs de creaţie.
Unităţile de învăţământ înscrise vor realiza un volum/ mai multe volume (pe niveluri de studii/ pe clase/ grupe) cu poveşti/ creaţii literare de orice gen/ eseu, a căror tematică să fie inspirată dintr-un basm/ operă/ poveste lecturată, pentru care pot recrea alt final, altă poveste.
Concursul se adresează mai ales şcolarilor mici, elevilor de gimnaziu, dar şi liceenilor, cu vârste cuprinse între 6 şi 19 ani, care sunt invitaţi să participe la „Ştafeta poveştilor cu creaţiile literare de orice gen şi/sau plastice. Coordonatorul/ coordonatorii proiectului pot fi bibliotecari/ profesori documentarişti/ profesori de limba şi literatura română/ profesori pentru învăţământul primar/ alte cadre didactice care activează/ colaborează în/ cu structura info-documentară a instituţiei de învăţământ din care provin elevii.
Regulamentul nu limitează numărul de lucrări ce pot fi trimise de un concurent. Creaţiile pot fi individuale sau colective. Nu vor fi acceptate lucrări deja premiate în cadrul altor concursuri similare. De asemenea, nu se impune un număr limită de caractere pentru o lucrare literară.
Volumul creat trebuie să conţină datele şcolii de provenienţă, numele „scriitorilor” elevi, numele bibliotecarului şi cadrelor didactice coordonatoare. De asemenea, fiecare creaţie trebuie să conţină date de identificarea a autorului/ autorilor.
Lucrările plastice = produse de lectură pot avea orice temă şi orice dimensiune, cu menţiunea ca pe verso să conţină numele şi prenumele autorului, grupa/clasa, şcoala de provenienţă şi numele îndrumătorului.
„Ştafeta poveştilor” este transmisă de la o şcoală la alta, conform ordinii de înscriere în proiect, în prezenţa reprezentanţilor instituţiilor coordonatoare, după ce data/ ora a fost stabilită de comun acord între aceştia şi şcolile implicate în predarea ştafetei.
Ştafeta poate staţiona 3 săptămâni (maximum 4 săptămâni, în cazuri excepţionale) într-o unitate de învăţământ. La predare, şcoala din care pleacă „Ştafeta poveştilor” este gazdă şi organizează o festivitate constând în activităţi dedicate cărţii şi lecturii (joc de rol, pantomimă, jocuri/ activităţi interactive, lectura selectivă a creaţiilor), precum şi un schimb de „produse de lectură” între elevii participanţi.
Pe parcursul anului de derulare a proiectului, Bibliotecile şcolare din unităţile de învăţământ pot colecta lucrările elevilor în vederea includerii lor în volumul/ volumele instituţiei, chiar dacă acestea au fost predate în ştafetă. Se poate completa volumul şcolii până la data de 23 septembrie 2015. Lucrările depuse după această dată nu vor putea fi incluse în volum şi jurizate.
Jurizarea, festivitatea de premiere şi spectacolul care cuprinde o selecţie a momentelor prezentate la predarea ştafetei vor avea loc în luna octombrie în cadrul unor manifestări dedicate Lunii Internaţionale a Bibliotecilor Şcolare (ISLM), pe secţiuni: Proiectul se doreşte a fi o punte de legătură între Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu şi bibliotecile şcolare, deoarece biblioteca este punctul de pornire al copilului spre cunoaştere.
A.      Lucrări colective
  Creaţii literare
  Creaţii plastice
  Eseu
  Proiect de micro-cercetare
  Joc de rol
  Alte produse de lectură
B.      Lucrări individuale
  Creaţii literare
  Creaţii plastice
  Eseu
  Proiect de micro-cercetare
  Joc de rol
  Alte produse de lectură


Persoane de contact

ANA COCA
Secţia pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu
0269 210551 int. 108
0742 138 195

CAMELIA VANCU
Casa Corpului Didactic Sibiu.
0269 230 259
Mult succes tuturor participanţilor!

Ana Coca

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu